Bylo vypsáno nové téma bakalářské nebo magisterské práce

Nabídka pro studenty, kteří ještě nemají zadané téma závěrečné práce – podrobnosti najdete v sekci Studium – Závěrečné práce a zkoušky – Témata závěrečných prací na výběr.

Upozorňujeme, že jeden z případných konzultantů – Oren Ackermann, bude mít ve čtvrtek 14.3. od 14.30 přednášku v rámci Cyklu interdisciplinárních přednášek.

Úvod > Nástěnka > Bylo vypsáno nové téma bakalářské nebo magisterské práce