Univerzita třetího věku – U3V

U3V – přednášky realizují členové Ústavu pro archeologii. Pravidelně se střídají dvousemestrální cykly přednášek zaměřených obecně na problematiku archeologie jako oboru a na vybrané problémy archeologie pravěku, protohistorie a středověku. Do kurzu se mohou hlásit uchazeči z řad nejširší veřejnosti se zájmem o daný obor.
Posluchači, kteří splní požadované podmínky (předložení písemné práce v rozsahu 10 stran), obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předávání se uskutečňuje ve velké aule Karolina.

Obecné informace o U3V najdete na webu FF UK.

Úvod > Studium > Druhy studia > Univerzita třetího věku – U3V