Nicolas M. Jansens, M.A.

Výzkumný pracovník, doktorand

Specializace

Historická lingvistika, zejména s ohledem na jazykové kontakty mezi slovanskými a germánskými jazyky. Historie osídlení ve světle toponomastiky.

Téma dizertační práce

„Early medieval settlement of Bavaria slavica and western Bohemia through the lens of toponomastics in comparative geographical distribution alongside archaeological data.“

Vzdělání a akademické hodnosti

2020  Doktorské studium, obor pravěká a středověká archeologie, Univerzita Karlova

2017 Doktorské studium, obor slavistika, Heidelberská univerzita, Německo

2014–2017  Magisterské studium, obor slavistika s vedlejším oborem Transkulturní studia, Heidelberská univerzita, Německo

2009–2013  Bakalářské studium, obor lingvistika a také středoevropská a východoevropská studia, Univerzita Manitoby, Winnipeg, Kanada

Zaměstnání

2017 Akademický asistent a výzkumný pracovník, Ústav pro slavistiku, Heidelberská univerzita, Německo

2014–2017  Výzkumný asistent, Ústav pro slavistiku, Heidelberská univerzita, Německo

2010 Editor, překladatel a grafik na volné noze, Kanada, Německo

2000–2010  Grafik, Pen and Paper, Winnipeg, Kanada

Granty a stipendia

2021–2023  Grant na projekt „Interlinking language and material culture – a study of European populations in time and space“ (s Martinem Janovským; Viktorií Janovskou; Sonjou Wojnarovou), Program START, Univerzita Karlova

2020  Stipendium na „výzkumnou, vývojovou a inovační činnost“ v rámci projektu „Středověká studia ve studentské perspektivě“,
Filozofská fakulta, Univerzita Karlova

Organizace mezinárodních konferencí a workshopů

09/2021  Sekce 375: „Archaeology, Language and Landscape“, 27th EAA Annual Meeting, Kiel, Německo

Nedávné publikace

Jansens, Nicolas. Das Ende des Alec Holowka. Ein Todesfall aus englisch- und russischsprachiger medialer Perspektive. In Linguistische Beiträge zur Slavistik. XXVIII. JungslavistInnen-Treffen in Hamburg, 18.–20.09.2019. Vyd. Nelli Ritter – Martin Henzelmann (Hg.). Berlin: Peter Lang, [Přijato k tisku]. S. 77–139.

Klír, Tomaš – Boček, Vít – Jansens, Nicolas (eds.). New perspectives on the Early Slavs and the rise of Slavic (Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft 6). Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2020. 353 s. ISBN 978-3-8253-4707-9.

Úvod > Ústav > Lidé > Výzkumní a vědečtí pracovníci > Nicolas M. Jansens, M.A.