Pomocná vědecká síla/stipendistka

Pomocná vědecká síla/stipendistka

V letech 2016 – 2019 studovala Lucie Novotná bakalářský obor Archeologie pravěku a středověku, který úspěšně zakončila státní zkouškou a obhajobou bakalářské práce s názvem „Lužická kultura na Ostroměřsku“. V současnosti studuje stejný obor navazujícího magisterského studia a pracuje na magisterské práci “ Pohřebiště lužických popelnicových polí v Jičíně“.

V letech 2018 – 2019 se aktivně zúčastnila úspěšného projektu přeshraniční spolupráce ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor (workshopy, přednášky). V rámci projektu vytvořila spolu s kolegy sadu pohlednic s archeologickou tematikou a výukové karty „O pravěku a středověku obrazem i slovem aneb teď už to nikdy nezapomenete“.

Dále v rámci projektu nafotila několik tisíc fotografií, jejichž výběr mohli zájemci shlédnout na výstavě „Archeocentrum pohledem fotografa“.

 

 

 

 

 

Velkou měrou se také zasloužila o výrobu replik pravěkých a raně středověkých oděvů, které byly široké veřejnosti představeny na několika workshopech a „módních“ přehlídkách.

 

 

 

 

 

Lucie Novotná je jednou ze spoluorganizátorů Mezinárodního dne archeologie na FF UK v Praze a aktivně se účastní programu Dětská univerzita a také workshopů a přednášek pro veřejnost např. V Dolních Břežanech, Jičíně, Hranicích na Moravě a Slavičíně.

 

 

 

 

 

Od roku 2013 působila jako dobrovolník v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně a od roku 2014 do současnosti jako brigádník. V roce 2014 absolvovala školení restaurování keramiky na Archeologickém ústavu v Praze v keramické laboratoři pod vedením Ljuby Svobodové.