Mgr. Jan Hasil, Ph.D.

Terénní výzkum a praxe

 

Odborné zaměření: archeologie raného středověku, dějiny česko-německých (česko-bavorských) vztahů, historická regionalistika

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

2005 – 2010 studium pravěké a raně středověká archeologie, FF UK

2008 – 2010 archivář, Národní archiv ČR

2010 – 2016 doktorské studium archeologie, FF UK

od 2010 vědecký spolupracovník, ÚPA FF UK

2011 – 2013 vědecký spolupracovník, IMAFO ÖAW Wien

2012 – 2016 vědecký spolupracovník, Archeologický ústav AV ČR, Praha

2016 – 2019 postdoktorand, Archeologický ústav AV ČR, Praha

od 2019 výzkumný asistent, Archeologický ústav AV ČR, Praha

Výzkumné projekty (řešitel)

od 2021 Etudy z archeologie moderní společnosti. Strategie AV 21, program Odolná společnost pro 21. století.

2018 Před branami zemské metropole: příměstská krajina předindustriální Prahy. Strategie AV 21, program Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizací.

2006 Geodeticko-topografický výzkum zaniklých středověkých vsí v Čechách. Specifický výzkumný projekt Filozofické fakulty UK. 

Studium v zahraničí

2009 – 2010   Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Erasmus)

2021 – 2022    Otto-Friedrich-Universität Bamberg (OP VVV Mezinárodní mobilita vědeckých pracovníků)

Zahraniční aktivity

RURALIA, the Jean-Marie Pesez Conferences on Medieval Rural Archaeology http://www.ruralia.cz/

Bibliografie

Aplikované výstupy

LEVÁ; Kateřina; HASIL; Jan; BOHÁČOVÁ; Ivana. Praha archeologická [software]. Archeologický ústav AV ČR; Praha; v. v. i.; 2020. Dostupné z: https://github.com/ARUP-CAS/aiscr-prague-ios

LEVÁ; Kateřina; HASIL; Jan; BOHÁČOVÁ; Ivana. Praha archeologická [software]. Archeologický ústav AV ČR; Praha; v. v. i.; 2020. Dostupné z: https://github.com/ARUP-CAS/aiscr-prague-mobile-backend

NOVÁK; David; HASIL; Jan. Archeologie online [software]. Archeologický ústav AV ČR; Praha; v. v. i.; 2018. Dostupné z: https://github.com/ARUP-CAS/arup-aonline

BOHÁČOVÁ; Ivana; HASIL; Jan; PODLISKA; J. Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy – specializovaná mapa s odborným obsahem. Archeologický ústav AV ČR; Praha; v. v. i.; 2017. Specializovaná mapa. Dostupné z: http://www.praha-archeologicka.cz

KUNA; Martin; HASIL; Jan; KŘIVÁNKOVÁ; Dana; NOVÁK; David. Archeologická mapa ČR – software [software]. Archeologický ústav AV ČR; Praha; v. v. i.; 2015. Dostupné z: http://www.archeologickamapa.cz/

Přednášková činnost

Terénní praxe 1, 2

 

Úvod > Ústav > Lidé > Výzkumní a vědečtí pracovníci > Mgr. Jan Hasil, Ph.D.