Sekretariát

 

Ing. Renata Šmidtová

Tajemnice/Knihovnice

  •   E-mail: renata.smidtova@ff.cuni.cz
  • Tel.: (+ 420) 221 619 736
  • Celetná 20, č.m. 143 (151)
  • Úřední hodiny:
    Pondělí – Čtvrtek 9.00 – 15.30

1984 – 1988 studium na Vysoké škole lesnické a dřevařské ve Zvoleně, obor technologie dřeva, titul Ing.

1989 – 1990 sekretářka na Ústavu germanistiky a nederlandistiky FF UK

2000 – knihovnice, od ZS roku 2019 také sekretářka a tajemnice pro studium na Ústavu pro archeologii FF UK

V letech 2017 – 2019 byla projektovou manažerkou českoněmeckého projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor, který byl podpořený Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj, Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020). V rámci projektu se také aktivně zúčastnila velkého množství workshopů a přednášek jak na české, tak na německé straně, a také studentské letní pomoci v  Historickém parku Bӓrnau – Tachov.

Je jedním z organizátorů Mezinárodního dne archeologie na FF UK, účastní se archeologických akcí pro veřejnost, např. v Praze, Dolních Břežanech, Hranicích na Moravě a ve Slavičíně.

 

 

 

 

 

V roce 2019 byla Renatě Šmidtové udělena Českou archeologickou společností Cena Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci archeologie. za rok 2018.

V roce 2020 byla udělena AÚ AV ČR Brno, v.v.i., Moravským zemským muzeem a Ústavem archeologie a muzeologie FF MU projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko prestižní cena Zlatý mamut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:

V letech 2012 – 2018 editorka časopisu Praehistorica (svazky 29 – 34/1)

Popelka, M. – Šmidtová, R. (2020): Dětská univerzita na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Veřejná archeologie VI, 101-108.

Popelka, M. Šmidtová, R. (2020): ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor.  Ohlédnutí za jedním projektem. Živá archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii 22, 63-67.

Šmidtová, R. – Popelka, M. (2011): Abstrakty bakalářských a magisterských prací obhájených v letech 2008-2009 na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. In: M. Popelka – R. Šmidtová  (eds.) 2011: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28. 9. – 1. 10. 2009, Praehistorica 29, 451-461.

 

Úvod > Ústav > Lidé > Sekretariát