Navazující magisterské studium

Studijní plány

  • stará akreditace (přijatí v roce 2011-2018)
  • nová akreditace (přijatí v roce 2019 a dále)

jednooborové studium

– dvouoborové studium

Všechny informace ohledně studia najdete na webu FF UK.

Úvod > Studium > Druhy studia > Navazující magisterské studium