Uchazeč

Obecné informace pro uchazeče oboru Archeologie pravěku a středověku na akademický rok 2024/2025

(podrobné informace o přijímacím řízení najdete v jednotlivých sekcích bakalářské studiumnavazující magisterské studiumdoktorské studium)

Odkaz na web přijímacího řízení https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/

Přehled všech studijních oborů najdete na https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/.

Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2024/2025 bakalářské a magisterské studium

 

Den otevřených dveří na FF UK proběhne v sobotu 24. února 2024 v Kampusu Hybernská, program bude již brzy zveřejněný.

Všechny informace najdete na webu https://dod.ff.cuni.cz/

Studijní programy realizované Ústavem pro archeologii se zaměřují na poznání lidské minulosti v celé její sociálně-ekonomické i kulturní diverzitě, od paleolitických období až po počátky moderní epochy, a dále na studium aktivní role materiální kultury ve společenském vývoji. Zájem se soustřeďuje na evropské, především zaalpské území. Teoretickou a metodologickou specifikou programu je důraz na výpověď archeologizované hmotné kultury a povrchových terénních památek, včetně problematiky jejich ochrany a uchování.

Uchazeč o bakalářský i navazující magisterský studijní program má možnost zvolit si jednooborovou (tzv. plnou) nebo dvouoborovou (tzv. sdruženou) formu studia.  Základní penzum praktických dovedností i teoretických znalostí, stejně jako profil a možnost pracovního uplatnění, jsou u obou typů absolventů shodné. Student sdružené formy studia má předepsáno minimální množství PVP, neboť se předpokládá jeho profilace formou druhého oboru. Studijní plány reflektují aktuální a dosud opomíjené oborové trendy, zvláště ty, které lze úspěšně rozvíjet v rámci univerzitního pracoviště.

Přípravné kurzy Ústav pro archeologii nerealizuje. Uchazeč ovšem může přijít  za kterýmkoli z vyučujících na osobní konzultace (buď v konzultačních hodinách nebo po domluvě s vyučujícím i mimo ně).

Uchazeči o studium se mohou zúčastnit stáže 24 hodin s FF UK, další informace o studiu mohou také získat na facebookové stránce Studuj na FF UK nebo se mohou obrátit na kolegy ze spolku Archeoffuk.

Doporučujeme také celouniverzitní web NA KARLOVKU.

Prezentace ze Dne otevřených dveří pro uchazeče o studium oboru archeologie pravěku a středověku

Záznam prezentace našeho ústavu ze Dne otevřených dveří 2022 na youtube kanálu FF UK.

 

 

 

 

Úvod > Uchazeč