Uchazeč

Obecné informace o studiu na FF UK

Informace o Dni otevřených dveří

Studijní programy realizované Ústavem pro archeologii se zaměřují na poznání lidské minulosti v celé její sociálně-ekonomické i kulturní diverzitě, od paleolitických období až po počátky moderní epochy, a dále na studium aktivní role materiální kultury ve společenském vývoji. Zájem se soustřeďuje na evropské, především zaalpské území. Teoretickou a metodologickou specifikou programu je důraz na výpověď archeologizované hmotné kultury a povrchových terénních památek, včetně problematiky jejich ochrany a uchování.

Uchazeč o bakalářský i navazující magisterský studijní program má možnost zvolit si jednooborovou (tzv. plnou) nebo dvouoborovou (tzv. sdruženou) formu studia.  Základní penzum praktických dovedností i teoretických znalostí, stejně jako profil a možnost pracovního uplatnění, jsou u obou typů absolventů shodné. Student sdružené formy studia má předepsáno minimální množství PVP, neboť se předpokládá jeho profilace formou druhého oboru. Studijní plány reflektují aktuální a dosud opomíjené oborové trendy, zvláště ty, které lze úspěšně rozvíjet v rámci univerzitního pracoviště.

Přípravné kurzy Ústav pro archeologii nerealizuje. Uchazeč ovšem může přijít  za kterýmkoli z vyučujících na osobní konzultace (buď v konzultačních hodinách nebo po domluvě s vyučujícím i mimo ně).

Uchazeči o studium se mohou zúčastnit stáže 24 hodin s FF UK, další informace o studiu mohou také získat na facebookové stránce Mířím na FF UK nebo se mohou obrátit na kolegy ze spolku Archeoffuk.

Prezentace ze Dne otevřených dveří pro uchazeče o studium oboru archeologie pravěku a středověku

Záznam prezentace našeho ústavu ze Dne otevřených dveří 2022 na Youtube kanálu FF UK.

 

 

 

 

Úvod > Uchazeč