Archeoffuk – studentský spolek

Kontaktní osobyPředseda: Jan Fiala – janfialla6@gmail.comTajemník: Marek Dvořák – marekdvorak101@gmail.com

Facebook 

Instagram

 

Spolek Archeoffuk byl založen studenty archeologie na FF UK za účelem vytvoření platformy určené k debatě o současných tématech v archeologii a navázání spolupráce se studenty a absolventy oborů souvisejících s archeologií, stejně jako se studenty a absolventy oboru archeologie na jiných univerzitách. Spolek se proto věnuje organizování přednášek a workshopů o aktuálních projektech a výzkumech a pořádání tematických exkurzí. Jeho další činnost zahrnuje prezentaci výsledků archeologického bádání širší veřejnosti a představení oboru archeologie na FF UK zájemcům o studium. Poskytuje také pomoc a konzultace studentům prvních i následujících ročníků týkající se například zápisů předmětů, možností výjezdu na zahraniční pobyt a náležitostí závěrečných prací.

 

Úvod > Ústav > Archeoffuk – studentský spolek