Mgr. Martin Janovský, Ph.D.

 

Výzkumný pracovník, doktorand

Specializace: geoarcheologie, analýza kompozitních dat

Vzdělání a akademické hodnosti
2017 – současnost        doktorské studium, obor Pravěká a středověká archeologie, FF UK
2017 – 2021                   doktorské studium, obor Ekologie, FŽP, ČZU

Zahraniční pobyty
2023 listopad – prosinec: stáž na Universität Hamburg (prof. Ulla Kypta)
2022 říjen – prosinec: affiliate academic na University College London, Institute of Archaeology
2019 září – prosinec: stáž na Ariel University, Israel

Výzkumný profil
Zabývá se výzkumem antropogenních půd, a to na archeologických lokalitách od starověku po vrcholný středověk, na území České republiky a Izraele. Při výzkumu zaniklých polních systémů vrcholně středověkých vesnic ve spolupráci s dr. Janem Horákem (FŽP ČZU) vyvinul metodiku analýzy kompozitních dat v archeologii (obecně geochemická data), která umožňuje oddělit přirozený obsah prvků v půdě/sedimentech od antropogenních prvků. Tato metodika pak byla použita při výzkumu lokality doby železné v Izraeli (biblická Libna), kde odhalila doklady obléhání Sinacheribovou armádou v roce 701 př. Kr.

Granty
2018-2021: Křehká stabilita – úživnost polních systémů ve středověkých Čechách (GAUK, hlavní řešitel Martin Janovský)

2021-2023: Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem (GAČR, vědecký pracovník, hlavní řešitel Jan Turek)

2021-2023: Hospodářské dvory klášterů a krajinný impakt cisterciáckých velkostatků: krajině archeologická a historicko-ekologická studie kláštera v Plasech (GAČR, hlavní řešitel Laszlo Ferenczi, MJ vědecký pracovník)

2021-2023: Posílení němých. Úloha venkovského obyvatelstva při budování státu a christianizaci ve střední a východní Evropě (PRIMUS UK, hlavní řešitel Mária Vargha, MJ vědecký pracovník)

2021-2022: Interlinking language and material culture – a study of European populations in time and space (START FF UK, hlavní řešitel Nicolas Jansens, MJ spoluřešitel)

2024-současnost: OP JAK UK, Conflict in the long term: historical experience as a source of resilience (MJ vědecký pracovník)

2024-současnost: Primus (hlavní řešitel Laszlo Ferenczi, MJ vědecký pracovník)

Nejvýznamnější výstupy

 

Výstupy 2024 ↓

Janovský, M.P., M., Ferenczi, L., Horák, J., Klír, T., Hejcman, M., 2024. Anthropogenic soils in a marginal landscape – Fortified manorial sites in the woodland edge zone in western Czechia. J. Archaeol. Sci. Reports 53.

Výstupy 2023 ↓

Krištuf, P., Janovský, M.P., Turek, J., Horák, J., Ferenczi, L., Hejcman, M., 2023. Neolithic long barrows were built on the margins of settlement zones as revealed by elemental soil analysis at four sites in the Czech Republic. J. Archaeol. Sci. 160.

Klír, T., Janovský, M.P., Hylmarová, L., 2023. The contextual value of iron household goods in the late medieval countryside: testimony of the Czech lands. Ruralia 14, 167–178.

Grison, H., Janovský, M.P., Lisá, L., Hasil, J., Štefan, I., Hron, K., Hejcman, M., 2023. Magnetic and geochemical record of soil impacted by 300 years of Early medieval settlement. Catena 231.

Horák, J., Janovský, M.P., Klír, T., Malina, O., Ferenczi, L., 2023. Multivariate analysis reveals spatial variability of soil geochemical signals in the area of a medieval manorial farm. Catena 220.

Výstupy 2022 ↓

Janovský, M.P., 2021. Effect of medieval farming activities on elemental composition of soils – case study of deserted village Regenholz (Czech Republic). Praehistorica 35, 161–173.

Danielisová, A., Horák, J., Janovský, M.P., Strouhalová, B., & Bursák, D. (2022). Geochemical approach to determine the anthropogenic signal at non-intensively settled archaeological sites – The case of an Iron Age enclosure in Bohemia. Catena, 210(November 2021).

Výstupy 2021 ↓

Klír, T., & Janovský, M. P., 2021. Research on seasonality and seasonal settlements in the Czech lands – an overview (High and Late Middle Ages. In P. Dixon & C. Theune (Eds.), Seasonal settlement in the medieval and early modern countryside (p. 370). Leiden: Sidestone Press.

Hejcman, M., Janovský, M.P., 2021. Geochemický průzkum lokalit Hradišťany a Štěpánovská hora, in: Šteffl, J., Hentschová, R. (Eds.), Hradiště Hradišťany. Výsledky Archeologického Nedestruktivního Výzkumu (2017–2020). Regionální muzeum v Teplicích, Teplice, pp. 71–77.

Výstupy 2020 ↓

Asare, M.O., Horák, J., Šmejda, L., Janovský, M., Hejcman, M., 2020. A medieval hillfort as an island of extraordinary fertile Archaeological Dark Earth soil in the Czech Republic. Eur. J. Soil Sci. 1–16.

Janovský, M.P., Horák, J., Ackermann, O., Tavger, A., Cassuto, D., Šmejda, L., Hejcman, M., Anker, Y., Shai, I., 2020. The contribution of POSL and PXRF to the discussion on sedimentary and site formation processes in archaeological contexts of the southern Levant and the interpretation of biblical strata at Tel Burna. Quat. Int.

Janovský, M., Karlík, P., Horák, J., Šmejda, L., Asare Opare, M., Beneš, J., Hejcman, M., 2020. Historical land-use in an abandoned mountain village in the Czech Republic is reflected by the Mg, P, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Zr, and Sr content in contemporary soils. Catena 187.

Výstupy 2018 ↓

Klír, T., Janovský, M., Malina, O., Horák, J., 2018. Zaniklá středověká ves Hol a její plužina – Deserted mediaeval village of Hol and its field system. Nat. Prag. 24, 19–30.

Janovský, M., Horák, J., 2018. Large scale geochemical signatures enable to determine landscape use in the deserted medieval villages. Interdiscip. Archaeol. – Nat. Sci. Archaeol. 9, 71–80.

Horák, J., Janovský, M., Hejcman, M., Šmejda, L., Klír, T., 2018. Soil geochemistry of medieval arable fields in Lovětín near Třešť, Czech Republic. Catena 162, 14–22.

Janovský, M., Horák, J., Klír, T., 2018. Jevany-Dubina – Revizní výzkum zaniklého středověkého sídliště na Černokostelecku. Archaeol. Hist. 43, 437–453.

 

Média

Pod pravěkými mohylami se zachovala původní půda, zjišťujeme z ní tehdejší výnosy, říká archeolog o výzkumu pod Řípem

Archeologové se snaží odhalit tajemství nejstarších pohřebišť v Česku

Fosfor pro ohniště, draslík a vápník pro hroby. Archeologové rekonstruují rituální krajinu pod Řípem

Hořela před 3 000 lety u Milešovky těla? Díky chemické analýze půdy vědci nahlížejí do dávné historie

Češi hledají v Izraeli pozůstatky biblických příběhů. Archeologům pomáhají geochemici

 

Aktuální pedagogická činnost na FF UK

Environmentální archeologie

Informatika a 3D digitální metody v archeologii

 

Úvod > Ústav > Lidé > Výzkumní a vědečtí pracovníci > Mgr. Martin Janovský, Ph.D.