Bakalářské studium

Studijní plány:

  • nová akreditace (přijatí v roce 2019 a dále)

– jednooborové studium

– dvouoborové studium

 

Všechny informace týkající se bakalářského studia najdete na webu FF UK.

Úvod > Studium > Druhy studia > Bakalářské studium