Bakalářské studium

Studijní plány:

  • stará akreditace (přijatí v letech 2011-2018)
  • nová akreditace (přijatí v roce 2019 a dále)

– jednooborové studium

– dvouoborové studium

Všechny informace týkající se bakalářského studia najdete na webu FF UK.

Úvod > Studium > Druhy studia > Bakalářské studium