Bakalářské studium

Studijní plány:

stará akreditace (přijatí v letech 2011-2018)

nová akreditace (přijatí v roce 2019 a dále)

– jednoborové studium 

– dvouoborové studium

Všechny informace týkající se bakalářského studia najdete na webu FF UK.

Úvod > Studium > Druhy studia > Bakalářské studium