Rozvrh

 

Rozvrh na rozvrhovém portálu FF UK  na ZS 2021/2022

Rozvrh na ZS 2021/2022 v pdf

 

Poznámky k rozvrhu ZS 2021/2022 (jsou postupně doplňovány):

Pozor, velká změna v rozvrhu, přednáška Vybrané problémy z archeologie raného středověku (APA111045) bude místo středy probíhat v úterý a zahajuje 12. října 2021. Začátek přednášky je posunutý na 11.05 hod, aby studenti stačili přejít z Celetné do Letenské.

Přednášky probíhající v AÚ AV ČR Praha se budou konat v zasedací místnosti Oddělení archeologie pravěku č. 206 ve druhém patře. V budově je povinnost nosit respirátory, studenti se nesmí z důvodu rekonstrukce zdržovat na chodbách ani jinde mimo vlastní učebnu! AKTUALIZACE 25.10: Pozor, přednášky byly přesunuty z místnosti č. 206 do knihovny AÚ AV ČR!!!

Přednášku Doba halštatská a laténská (APA111008) zapisují povinně 1. a 2. ročníky Bc. studia, přednáška proběhne jednou za dva roky. Přednáška je prozatím plánována na pondělí od 12.30, ale jelikož bude probíhat distančně, přesný termín a čas bude teprve Dr. Danielisovou určený.

Přednáška Postmedievální archeologie (APA111014) se bude konat v pondělí 4. října výjimečně  v posluchárně č. 211, v dalších týdnech pak už v Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v zasedací místnosti Oddělení pravěku č. 206 (aktualizace 25.10. – přednáška proběhne v knihovně AÚ AV.). Dr. Blažková dále upozorňuje, ruší přednášku 1. listopadu v AÚ AV ČR,  29. listopadu pak proběhne přednáška blokově od 9.10 do 11.30 na Pražském hradě.

Pozor, přednáška Postmedievální archeologie (APA111014) bude probíhat  jednou za dva roky, proto si ji zapisují studenti 2. i 3. ročníku Bc. studia.

Informatika v archeologii a 3D digitální metody (APA111018) zahajuje 22. října 2021 a první hodina proběhne v Archeologickém ústavu AV ČR (Letenská ul., ve studovně).

GIS v archeologii I (APA111019) zahajuje až v pátek 15. října 2021 a první hodina bude probíhat distančně přes MS Teams. Pozor, v pátek listopadu výuka odpadá, další termín je pak v pátek 12. listopadu a výuka proběhne ve studovně Ústavu pro archeologii č. 148/153 Celetná 20.

Sloučené semináře pro starší a mladší pravěk a ranou dobu dějinnou zahajují 7. října 2021.

Úvod do statistiky pro archeology (APA555042) zahajuje až 19. října 2021 a proběhne v místnosti č. 206 v AÚ AV ČR (Letenská) – aktualizace 25.10. – přednáška proběhne v knihovně AÚ AV.

Povinně volitelná přednáška Provinciální archeologie a Limes Romanus  (APA555032) se přesouvá z pátku na čtvrtek od 17.30.

Přednáška Biologická antropologie pravěku (APA111003) zahajuje v pondělí 11. října 2021 (z důvodu nemoci přednáška 11. října odpadá). Čas konání přednášky je posunutý o 10 minut, tedy na 14.20!

Přednáška Vybrané problémy z archeologie raného středověku (APA111045) je posunuta na 11:05 hod z důvodu přesunu z Celetné do AÚ AV ČR.

Přednáška Střední Evropa v době římské a stěhování národů (APA555004) bude probíhat blokově a to v termínech: 22.10., 5.11., 26.11., 3.12. a popřípadě ještě 10.12. 2021.

Přednáška Hmotná kultura středověku (APA111013´) zahajuje 20. října 2021.

Dějiny středověkého osídlení 1 (APA555009) zahajují až 24. listopadu 2021.

Archiv rozvrhů

 

 

Úvod > Studium > Rozvrh