Rozvrh na ZS 2023/2024

 

Rozvrh na rozvrhovém portálu FF UK  na ZS 2023/2024

Rozvrh na ZS 2023/2024 

 

Obecné poznámky k rozvrhu:

 • kódy APA111… jsou určeny pro bakalářské studium (červeně je vepsaná poznámka, který ročník Bc. studia si předmět povinně zapisuje)
 • kódy APA555… pro navazující magisterské studium

Rozvrh si tvoříte na základě studijních plánů (ke stažení v sekci „Studium – druhy studia – zvolíte bakalářské nebo navazující magisterské a rok přijetí ke studiu). Studijní plány samozřejmě najdete také na webu FF UK.

V rozvrhu na ZS 2023/2024 v pdf (viz také výše) jsou:

 • povinně volitelné přednášky vybarveny žlutě
 • předměty určené pouze pro bakaláře vybarveny zeleně
 • předměty určené pouze pro magistry vybarveny modře
 • společné semináře a cvičení vybarveny šedě

Pozor, učebny a další místnosti jsou přečíslovány:

Ústav pro archeologii má teď nově číslo dveří C143 (dříve 148), takže studovna má označení C143A (dříve C 153), učebna má číslo CM204 (dříve C211), učebna Katedry logiky má číslo C116 (dříve C119), knihovna má nyní číslo C143C (dříve C151).

 

Poznámky k rozvrhu ZS 2023/2024:

 • Přednáška Postmedievální archeologie bude probíhat v knihovně AÚ AV ČR Letenská 4, Praha 1 a povinně si ji zapisují studenti 2. a 3. ročníku.
 • Přednáška Biologická antropologie pravěku v zasedací místnosti pravěkého oddělení č. 206, Letenská 4, Praha 1
 • Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 1 (APA111027) proběhne společně s dalšími „pravěkými“ semináři ve čtvrtek od 12.30 v učebně CM 204, pozor, v rozvrhu je uvedeno jinak, je to z důvodu možnosti přihlašování studentů na všechny povinné semináře.
 • Informatika v archeologii (a 3D digitální metody) bude probíhat ve studovně ÚPA a prosíme studenty, aby si nosili vlastní notebooky. Výuka předmětu zahajuje 12. října 2023. Syllabus ke stažení.
 • GIS v archeologii zahajuje až v pátek 13. října 2023.
 • Dr. Zuzana Bláhová zahajuje výuku až v týdnu od 9. října 2023.
 • Semináře pro starší pravěk i mladší pravěk a ranou dobu dějinnou zahajují až ve čtvrtek 12. října.
 • Přednáška Evropské souvislosti českého neolitu a eneolitu zahajuje ve čtvrtek 12. října.
 • Enigmas of a Golden Age: the Archaeology of Central Asia under the Kushan Empire (APA555071) proběhne ve čtvrtek od 14.10 v učebně C 358.
 • Výuka Mgr. Zuzany Golec Mírové:
 1. PVP Early Iron Age in the Central European context on the example of Moravia proběhne blokově v termínech 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 14.11. a 28.11.
 2. Přednáška Doba halštatská a laténská v termínech 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.  + 3 přednášky v zatím neurčeném termínu.
 • prof. Klápště zahajuje výuku až 25.10., první přednáška „hmotné kultury středověku“ proběhne ve studovně ústavu.
 • Přednáška Treasures of the Past – Hoard Finds in Context (APA555070) bude vyučována blokově v termínech: 2.10., 9.10., 23.10., 20.11. a 4.12.
 • Dr. Blažková zahajuje výuku 2. října a upozorňuje přihlášené studenty, že přednáška 27.11. by se odehrála na Pražském hradě. Vzhledem k vyššímu počtu studentů proběhne ve dvou skupinách, 1. skupina bude od 8,30 do 10,00 a druhá od 10,10 do 11,45 hod.
 • Semináře pro archeologii středověku a raného novověku a Úvod do archeologie středověku a raného novověku zahajují až ve středu 11. října.
 • Přednáška Střední Evropa v době římské a stěhování národů (APA555004) zahajuje až koncem listopadu z důvodu pracovní cesty doc. Jiříka.

 

Povinně volitelné přednášky zajišťované jinými ústavy a katedrami

 • Teorie etnicity (APA111060, APA555048) proběhne ve čtvrtek od 14.10 v učebně C 335.
 • Provinciální archeologie a Limes Romanus (APA555032)  proběhne ve čtvrtek od 17.30 v učebně CM 203.
 • Praha středověká 2 (APA111074, APA555072) proběhne v pondělí od 15.50 v učebně č. 200, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2

 

Archiv rozvrhů

 

 

Úvod > Studium > Rozvrh na ZS 2023/2024