Rozvrh

 

Rozvrh na rozvrhovém portálu FF UK  na LS 2021/2022

Rozvrh na LS 2021/2022

 

Poznámky k rozvrhu LS 2021/2022 (AKTUALIZACE 11.5.2022):

  • kódy APA111… jsou určeny pro bakalářské studium (červeně je vepsaná poznámka, který ročník Bc. studia si předmět zapisuje)
  • kódy APA555… pro navazující magisterské studium
  • povinně volitelné přednášky jsou v rozvrhu vybarveny žlutě
  • předměty určené pouze pro bakaláře jsou vybarveny zeleně
  • předměty určené pouze pro magistry jsou vybarveny modře
  • společné semináře a cvičení jsou vybarveny šedě

(viz studijní plány v sekci „Studium„)

Pozor, učebny a další místnosti jsou přečíslovány a čísla učeben, která zde v rozvrhu uvádíme, už nebudou v LS platit!

Ústav pro archeologii má teď nově číslo dveří C143 (dříve 148), takže studovna má označení C143A (dříve C 153), učebna má číslo CM204 (dříve C211), učebna Katedry logiky má číslo C116 (dříve C119), knihovna má nyní číslo C143C (dříve C151).

Paleolit a mezolit (APA 111004) je vyučován 1x za dva roky, proto zapisují povinně studenti 1. a 2. ročníku. Předmět bude probíhat blokově v termínech 22. 2., 8. 3., (zrušeno), 22. 3. a 5. 4., nově 19. 4.  a 3. 5. + jeden výjezd do Brna (termín bude upřesněný).  Doporučujeme zapsat i studentům NMgr. studia, kteří nestudovali Bc. studium na FF UK a neabsolvovali tak tuto přednášku v rámci Bc. studia. Přednáška bude probíhat v posluchárně C M204 (dříve C211).

Teorie a metodologie (APA111015)  je vyučován 1x za dva roky, proto zapisují povinně studenti 2. a 3. ročníku.

Kdo z magistrů nemá splněný předmět Evropa v době železné (APA555003), nezapisuje si PVP Střední a západní Evropa starší doby železné a vlivy z oblasti Středomoří (APA555027), zapíše si kód APA555003 a bude mu uznáno docházkou na tuto PVP.

Seminář pro starší pravěk 2 (APA111026) bude vyučován v rámci sloučených seminářů ve čtvrtek od 14.10 v učebně č. 211.

Etnoarcheologie (APA111059, APA555047) bude probíhat v zasedačce AÚ AV Praha (Letenská 123/4), ne v posluchárně č. 211!

Středověké osídlení (APA111011) bude probíhat současně s předmětem Archeologie středověké krajiny (APA555006) ve středu od 14.10!

Úvod do statistiky pro archeology (APA555042) bude pokračovat ještě několika hodinami i v LS 2021/2022, a to 9., 16. a 23. března od 11:15 ve studovně v Celetné 20. Další termín přednášky je vypsán na středu 27. dubna!!! .

Přednáška Interdisciplinární průsečíky v historické archeologii (APA111012) se v pondělí 21.2. 2022 nekoná z důvodu pracovní cesty doc. Klíra.

První hodina GIS v archeologii II (APA555011) proběhne v pátek 4. března.

Přednáška Eneolit v úterý 15.3. 2022 odpadá z důvodu nemoci vyučujícího.

V červnu proběhnou pro zapsané studenty dvě shrnující přednášky Doby halštatské a laténské (APAAPA110009 a APA111008) v termínech:Doba halštatská (Mgr. Zuzana Golec Mírová) – 2. června 2022, Celetná 20, učebna č. M204 (dříve C211):1. blok 10.00-12.00Přestávka na oběd 12.00-13.002. blok 13.00-15.00Doba laténská (Mgr. Daniel Bursák) – 9. června 2022, Celetná 20, studovna Ústavu pro archeologii č. C1431. blok 10.00-12.00Přestávka na oběd 12.00-13.002. blok 13.00-15.00

Poslední přednáška Terénní teorie a praxe/Výkopová teorie a praxe (APA111017/AKA100081) se koná v řádném termínu a to ve středu 18.5. od 9:10 v Celetné. Náhrada za exkurzi je možná ve čtvrtek 19.5. od 10:50 na Vyšehradě, sraz účastníku u rotundy sv. Martina. Délka exkurze bude ca 1,5 hodiny.

  1. termín atestace 17.5. 2022 – od 13:00 hod. na NPÚ, ú.o.p. v Praze, Na Perštýně 356/12, Praha 1. Sraz zájemců ve vrátnici instituce. Předpokládaná doba atestace formou testu ca 30 min. Vyhodnocení a zápis na stejném místě po 13:00 hod.

 

  1. termín atestace 8. 6. 2022 – od 13:00 hod. v učebně č. C211, ÚPA, Celetná 20, Praha 1. Předpokládaná doba atestace formou testu ca 30 min. Vyhodnocení a zápis na stejném místě po 14:00 hod.

 

  1. termín atestace  22.6. 2022 – od 9:00 hod. v učebně č. C211, ÚPA, Celetná 20, Praha 1. Předpokládaná doba atestace formou testu ca 30 min. Vyhodnocení a zápis na stejném místě po 10:00 hod.

 

Ústav pro klasickou archeologii pro nás zajišťuje tyto PVP (někteří studenti si mohou zapsat jako volitelné přednášky):

Archeologie střední Asie – Archaeology of Central Asia, v angličtině (APA555033) – pondělí 10.50 CM204 (dříve C211)

Romans outside Rome (Římané mimo Řím: nové přístupy k archeologii římské kolonizace ve starověké Itálii), v angličtině (APA555060) – C506

Kopeme hlouběji: archeologie, reflexe a já (APA555061) – středa od 12.30 v Hybernské.

 

Ústav řeckých a latinských studií pro nás zajišťuje PVP (někteří studenti si mohou zapsat jako volitelné přednášky):

Medievistické disciplíny a témata (APA555062) – úterý od 14.10 v učebně C144.

 

Nabídka volitelných přednášek:

Ústav pro klasickou archeologii nabízí přednášku Archaeology of production: methods and experience (AKA500127).

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK nabízí v LS 2021/2022 přednášku „Hranice a hraničení ve středověké střední Evropě“ (kód AAHV00002). Přednáška se bude konat ve čtvrtek od 12.30 v posluchárně P215 na hlavní budově FF UK.

Ústav českých dějin vypisuje na LS přednášku Historicko-archeologické dialogy (kódy AHSV01077 a AHSN00217). Jde o mezioborovou dílnu, která by mohla zaujmout především studenty zaměřené na středověk. Přednáška se bude konat v pátek od 10.50 v posluchárně P201 na hlavní budově FF UK.

Ústav etnologie nabízí přednášku Lidová kultura a etnografie v kontextu muzejních sbírek (AET100255), která se koná v pondělí od 15.50 v učebně č. C335.

 

 

Archiv rozvrhů

 

 

Úvod > Studium > Rozvrh