Rozvrh (aktualizace 30.9. 2022)

 

Rozvrh na rozvrhovém portálu FF UK  na ZS 2022/2023

Rozvrh na ZS 2022/2023 

 

Obecné poznámky k rozvrhu:

  • kódy APA111… jsou určeny pro bakalářské studium (červeně je vepsaná poznámka, který ročník Bc. studia si předmět povinně zapisuje)
  • kódy APA555… pro navazující magisterské studium

Rozvrh si tvoříte na základě studijních plánů (ke stažení v sekci „Studium – druhy studia – zvolíte bakalářské nebo navazující magisterské a rok přijetí ke studiu). Studijní plány samozřejmě najdete také na webu FF UK.

V rozvrhu na ZS 2022/2023 v pdf (viz také výše) jsou:

  • povinně volitelné přednášky vybarveny žlutě
  • předměty určené pouze pro bakaláře vybarveny zeleně
  • předměty určené pouze pro magistry vybarveny modře
  • společné semináře a cvičení vybarveny šedě

Pozor, učebny a další místnosti jsou přečíslovány:

Ústav pro archeologii má teď nově číslo dveří C143 (dříve 148), takže studovna má označení C143A (dříve C 153), učebna má číslo CM204 (dříve C211), učebna Katedry logiky má číslo C116 (dříve C119), knihovna má nyní číslo C143C (dříve C151).

Poznámky k rozvrhu ZS 2022/2023:

Přednášky Doba římská a stěhování národů (APA111009) a Raný středověk (APA111010) jsou realizovány jednou za dva roky, proto si je povinně zapisují studenti 1. a 2. ročníku bakalářského studia.

Evropa v době železné (APA555003) je zajišťována přednáškou „Mediterranean and Central Europe in Bronze Age and iron Age (AKA500122) a bude probíhat v anglickém jazyce.

GIS v archeologii 1 probíhá blokově 1x za 14 dní v učebně Katedry logiky C116. Zahajuje v pátek 7.10. 2022.

Informatika v archeologii (a 3D digitální metody) probíhá blokově 1x za 14 dní dle rozpisu (bude vyvěšený na začátku semestru) v učebně Katedry logiky C 116. Zahajuje v pátek 14.10. 2022. Další termíny výuky jsou: 11.11., 25.11., 9.12., 16.12. 2022 a 6.1. 2023.

Biologická antropologie pravěku bude probíhat blokově dle rozpisu v AÚ AV ČR (číslo místnosti bude včas oznámeno).

PVP Úvod do archeozoologie bude probíhat  v AÚ AV ČR (Letenská 123/4)  zasedačce č. 206. Zahajuje až v pondělí 17.10 2022.

Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou probíhá současně se semináři pro pravěk ve čtvrtek od 12.30 ve studovně ústavu C143A.

PVP Introduction to digital humanities bude probíhat blokově dle rozpisu: 7. 10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 2.12. a 9.12. 2022.

PVP Early Iron Age in the Central Europe bude probíhat blokově v termínech 18.10., 1.11., 8.11., 22.11.,6.12. a 13.12. 2022.

Střední Evropa v době římské a stěhování národů (APA555004) bude probíhat blokově v termínech 18. 11., 25. 11., 2. 12. a 9. 12. 2022.

Termíny Cvičení s archeologickým materiálem budou oznámeny v průběhu semestru.

Hmotná kultura středověku (APA111013) zahajuje 19.10. První přednáška proběhne ve studovně ústavu (C 134A).

Dějiny středověkého osídlení 1 (APA555009) o průběhu a termínech výuky budou zapsaní studenti informování e-mailem.

Povinně volitelné přednášky zajišťované jinými ústavy a katedrami

Ústav pro etnologii

 Antropologie zdraví a medicíny (APA111070, APA555063)  – středa od 14.10 v učebně C 334

Teorie etnicity (APA111060, APA555048) – čtvrtek od 14.10 v učebně C 335

Ústav českých dějin

 Praha středověká (APA111071, APA555064) – pondělí od 15.50 na hlavní budově v posluchárně P 201

Archiv rozvrhů

 

 

Úvod > Studium > Rozvrh (aktualizace 30.9. 2022)