Rozvrh (aktualizace poznámek k rozvrhu 10. 2. 2023)

 

Rozvrh na rozvrhovém portálu FF UK  na LS 2022/2023

Rozvrh na LS 2022/2023 

 

Obecné poznámky k rozvrhu:

  • kódy APA111… jsou určeny pro bakalářské studium (červeně je vepsaná poznámka, který ročník Bc. studia si předmět povinně zapisuje)
  • kódy APA555… pro navazující magisterské studium

Rozvrh si tvoříte na základě studijních plánů (ke stažení v sekci „Studium – druhy studia – zvolíte bakalářské nebo navazující magisterské a rok přijetí ke studiu). Studijní plány samozřejmě najdete také na webu FF UK.

V rozvrhu na LS 2022/2023 v pdf (viz také výše) jsou:

  • povinně volitelné přednášky vybarveny žlutě
  • předměty určené pouze pro bakaláře vybarveny zeleně
  • předměty určené pouze pro magistry vybarveny modře
  • společné semináře a cvičení vybarveny šedě

Pozor, učebny a další místnosti jsou přečíslovány:

Ústav pro archeologii má teď nově číslo dveří C143 (dříve 148), takže studovna má označení C143A (dříve C 153), učebna má číslo CM204 (dříve C211), učebna Katedry logiky má číslo C116 (dříve C119), knihovna má nyní číslo C143C (dříve C151).

Poznámky k rozvrhu LS 2022/2023:

Dr. Štefan, doc. Popelka a Dr. Dobeš zahajují výuku až v týdnu od 20. února 2023.

Přednáška „Datovací metody v archeologii“ zahajuje až v týdnu od 20. února 2023.

Přednáška „Material and symbolic culture in late medieval and early modern Europe“ zahajuje 20. února 2023 a bude probíhat 1x za 14 dní.

Přednáška „Technologie pravěkého období“ je pokračováním přednášky „Archeometrie“, která proběhla v ZS 2022/2023, takže název je poněkud zavádějící. Příště už bude vypsána pod názvem „Archeometrie II“.

Přednáška „Environmentální archeologie“ bude pobíhat dle následujícího harmonogramu:

Antropocén a vliv člověka na přírodní prostředí, práce s přírodovědnými články a zdroji – 13.2. 2023

Úvod do studia environmentální archeologie, základy ekologie – 20. 2.2023

Přehled datovacích metod v archeologii (dendrochronologie, optická luminiscence, radiouhlíková metoda) – 27.2. 2023

Základy pedologie a geneze půd – 6.3. 2023

Přehled základních půdních typů, antropogenní půdy – 13. 3.2023

Vybrané problémy ze světové geoarcheologie – 20. 3.2023

Vybrané problémy environmentální archeologie I – 27.3.2023

Vybrané problémy environmentální archeologie II – 3.4.2023

Formační procesy vs. archeologický kontext a Kvartérní klimatický cyklus – 14.4. 2023 (pátek od 9.10 do 12.10) 

Základy statistického zpracování environmentálních dat – biostatistika a geostatistika – 24.4.2023

Exkurze do terénu, odběr profilu – 12.5. 2023

 

Přednáška „Textilní produkce v pravěku a raném a vrcholném středověku“ bude probíhat podle harmonogramu:

16.2., 23.2., 2.3. přednáší Kristýna Urbanová

9.3. se přednáška nebude konat

16.3. workshop – prodloužená výuka do 14.05 (přednáška Experiment v archeologii se nebude konat)

23.3., 30.3. a 6.4. přednáší Helena Březinová

13.4., 20.4., 27.4. a 4.5. přednáší Milena Bravermanová

11. 5. test nebo exkurze

 

Povinně volitelné přednášky zajišťované jinými ústavy a katedrami

 „Muzeologie“ (APA111058) je zajištěna přednáškou „Muzeologie“ (AKA100063) – čtvrtek od 15.50 v učebně CM 203

  „Archeologie Černomoří“ (APA500035) je zajištěna přednáškou „Mezi Dunajem a Řeckem. Archeologie jižního Balkánu“ – čtvrtek od 9.10 v učebně CM 201

 Anatolská archeologie APA555053 – úterý od 14.10 v učebně C 506

 Antropologie zdraví a medicíny II (APA111070, APA555063)  – středa od 14.10 hod v učebně C 334

 

Nabídka volitelných přednášek

Ústav pro klasickou archeologii

History, Art and Archaeology of Cyprus: from the Neolithic to the transformation into a Roman province AKA500132 (Pizzo)

 

 

Archiv rozvrhů

 

 

Úvod > Studium > Rozvrh (aktualizace poznámek k rozvrhu 10. 2. 2023)