Užitečné odkazy

Studijní informační systém (SIS)

je v provozu od akademického roku 2003/2004. Elektronický zápis předmětů do Studijního informačního systému je povinný pro všechny studující studenty přijaté od akademického roku 2003/2004 a později ke studiu bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského studijního programu, protože údaje (semestrálně zapisované předměty a výsledky atestací) zadávané do SIS slouží jako doklad o průběhu studia, příloha k žádostem o kolej, k tisku Dodatku diplomu apod. Data týkající se udělených atestací jsou používána nejen pro evidenci plnění studijních povinností, ale také pro přesnou evidenci počtu a druhu atestací udělených vyučujícími.

Harmonogram akademického roku

Vysokoškolské kvalifikační práce najdete v Centrálním katalogu a plné texty prací můžete najít v Digitálním univerzitním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze.

Akreditace, studijní obory a plány

 

Úvod > Studium > Užitečné odkazy