Ústav

Posláním Ústavu pro archeologii FF UK (ÚPA) je poskytovat univerzitní zázemí pro komplexní studium minulých společností na základě jejich materiálních pozůstatků. Rozsáhlé vědecko-výzkumné aktivity a výuka pokrývají vše od nejstarších dějin lidstva až po moderní epochu. Členové ÚPA kladou důraz na rozvoj inovativních přístupů, unikátních mezioborových přesahů, dlouhodobě udržitelných mezinárodních kontaktů a řešení společensky závažných témat i způsobů jejich prezentace. Při výchově studentů i doktorandů ÚPA soustavně rozvíjí spolupráci zvláště s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i., a Národním památkovým ústavem, pracovištěm v Praze. Tato spolupráce je nově zastřešena neformální platformou Postgraduální škola archeologie. Budoucí uplatnění absolventů v praxi, v němž ÚPA vykazuje dlouhodobě vysokou úspěšnost, podporuje spolupráce s regionálními odbornými pracovišti .

Koncepce rozvoje Ústavu pro archeologii FF UK na roky 2022–2025

Výroční zpráva Ústavu pro archeologii za letní semestr 2022/2023 a zimní semestr 2023/2024.

 

Úvod > Ústav