Doktorské studium

Všechny informace týkající se doktorského studia najdete na webu FF UK.

Seznam a stručné informace o doktorandech Ústavu pro archeologii najdete v sekci „Lidé/Doktorandi„.

Obhájené doktorské práce najdete v repozitáři závěrečných prací.

Úvod > Studium > Druhy studia > Doktorské studium