Mgr. Viktorie Janovská

Vědecká pracovnice,doktorandka

 

Specializace: archeolingvistika, raně středověké osídlení, toponomastika

Vzdělání a akademické hodnosti

2020- doktorské studium, obor Archeologie pravěku a středověku, FF UK

2017-2020 magisterské studium, obor Archeologie pravěku a středověku, FF UK

2014-2017 bakalářské studium, obor Dějiny umění, FF UK (zanecháno)

2012-2016 bakalářské studium, obor Archeologie pravěku a středověku, FF UK

Zahraniční pobyty

10/2023 Universität Konstanz (Fida Pfister stipendium)

10-12/2022 University College London, Institute of Archaeology

Publikační výstupy

Janovská, V. – Jansens, N. – Janovský, M. – Klír, T. (forthcoming): Spatial analysis of archaeological and linguistic data reveals the boundaries of Frankish power in Northern Bavaria. In: Vargha, M. – Štefan, I. (ed.), Power in Numbers: State Formation and Christianisation on the Eastern Edge of Europe. Brepols.

Janovský, M. – Jansens, N. – Janovská, V. – Klír, T. (forthcoming): A Landscape of Two Linguistic Worlds and its Investigation Using a Clustering Method: A Contribution to the Possibilities of DBSCAN in Archaeological-Linguistic Research’. Journal of European Landscapes.

Janovská, V. – Klír, T. 2020: Nedestruktivní výzkum zaniklé Havraně (okres Nymburk). Příspěvek k podobě raně středověkých center nižšího řádu. Archaeologia historica 45, č. 1, 67–91.

Dančová, V. 2014: Záchranný archeologický výzkum u kostela Povýšení sv. Kříže v Třebosicích (okr. Pardubice). Chrudimský vlastivědný sborník 18, 197-226.

Granty

2024- OP JAK UK, Conflict in the long term: historical experience as a source of resilience (členka týmu)

2022- GAČR/WEAVE DFG, Linguistic and cultural dynamics in a frontier society. New perspectives on northeastern Bavaria and western Bohemia in the Early Middle Ages (členka týmu)

2021-2022: Interlinking language and material culture – a study of European populations in time and space (START, hlavní řešitel Nicolas Jansens) https://www.slav.uni-heidelberg.de/forschung/projekte/interlinking.html

2018-2021: Křehká stabilita – úživnost polních systémů ve středověkých Čechách (GAUK, hlavní řešitel Martin Janovský)

2018-2019: Nedestruktivní výzkum zaniklých středověkých sídel na Nymbursku (Studentské vědecké stipendium FF UK, hlavní řešitelka)

Aktuální pedagogická činnost na FF UK

Interdisciplinární průsečíky v historické archeologii (garant předmětu: doc. Tomáš Klír)

Úvod > Ústav > Lidé > Výzkumní a vědečtí pracovníci > Mgr. Viktorie Janovská