Externí vyučující

Mgr. Zdeněk Beneš
Doba římská a stěhování národů
Semináře pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou
PhDr. Milena Bravermanová
Textilní produkce v pravěku a raném a vrcholném středověku (PVP)
PhDr. Helena Březinová
Textilní produkce v pravěku a raném a vrcholném středověku (PVP)
Mgr. Daniel Bursák
Semináře pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou
Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.
Základy geologie
PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.
Eneolit
Evropské souvislosti českého neolitu a eneolitu (podíl na výuce)
Cvičení s archeologickým materiálem 1 (Bc., Mgr.)
PhDr. Soňa Dvořáčková
Vybrané problémy raně středověké archeologie na Balkáně (PVP)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Montánní archeologie
doc. PhDr. Jaroslav Jiřík, Ph.D.
Doba římská a stěhování národů
Střední Evropa v době římské a stěhování národů
doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Mgr. René Kyselý, Ph.D.
Úvod do archeozoologie (PVP)
Mgr. Petr Limburský, Ph.D.
Terénní teorie a praxe
Datovací metody v archeologii (PVP)
Cvičení s archeologickým materiálem 1
RNDr. Radek Mikuláš, Dsc.
Základy geologie
Mgr. David Novák, Ph.D.
Informatika a 3D digitální metody v archeologii
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.
Paleolit a mezolit
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
Terénní teorie a praxe
Dr. Jakub Sawicki
Material and symbolic culture in late medieval and early modern Europe
Mgr. Ondřej Švejcar, Ph.D.
GIS v archeologii I, II
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
Archeometrie (PVP)
Mgr. Jiří Unger, Ph.D.
Informatika a 3D digitální metody v archeologii
Mgr. Kristýna Urbanová
Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku
Stefan Wolters M.A.
Experiment v archeologii
Mgr. Eliška Zazvonilová
Biologická antropologie pravěku
Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.
Seminar on materiality

 

Úvod > Ústav > Lidé > Externí vyučující