Externí vyučující

Mgr. Zdeněk Beneš
Doba římská a stěhování národů
Semináře pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou
PhDr. Milena Bravermanová
Textilní produkce v pravěku a raném a vrcholném středověku (PVP)
PhDr. Helena Březinová
Textilní produkce v pravěku a raném a vrcholném středověku (PVP)
Mgr. Daniel Bursák
Semináře pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou
Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.
Základy geologie
PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.
Eneolit
Evropské souvislosti českého neolitu a eneolitu (podíl na výuce)
Cvičení s archeologickým materiálem 1 (Bc., Mgr.)
PhDr. Soňa Dvořáčková
Vybrané problémy raně středověké archeologie na Balkáně (PVP)
Mgr. et Mgr. Jan Horák, Ph.D.
Environmentální archeologie
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Montánní archeologie
doc. PhDr. Jaroslav Jiřík, Ph.D.
Doba římská a stěhování národů
Střední Evropa v době římské a stěhování národů
doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Mgr. René Kyselý, Ph.D.
Úvod do archeozoologie (PVP)
Mgr. Petr Limburský, Ph.D.
Terénní teorie a praxe
Datovací metody v archeologii (PVP)
Cvičení s archeologickým materiálem 1
RNDr. Radek Mikuláš, Dsc.
Základy geologie
Mgr. David Novák, Ph.D.
Informatika a 3D digitální metody v archeologii
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.
Paleolit a mezolit
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
Terénní teorie a praxe
Dr. Jakub Sawicki
Material and symbolic culture in late medieval and early modern Europe
Mgr. Ondřej Švejcar, Ph.D.
GIS v archeologii I, II
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
Archeometrie (PVP)
Mgr. Jiří Unger, Ph.D.
Informatika a 3D digitální metody v archeologii
Mgr. Kristýna Urbanová
Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku
Stefan Wolters M.A.
Experiment v archeologii
Mgr. Eliška Zazvonilová
Biologická antropologie pravěku

Úvod > Ústav > Lidé > Externí vyučující