Knihovna

Nesmrtelnost literatury je velmi abstraktní pojem a nazývá se knihovna (Octavio Paz)
Knihovnice/správce webu, Facebooku a Instagramu :

Ing. Renata Šmidtová

  • Knihovní fond

Knihovna ÚPA je budovaná od roku 1904. Má v současné době více jak 25.000 svazků (včetně všech základních evropsky důležitých řad časopisů). Doplňování knihovny prostřednictvím výměny usnadňuje vlastní ediční činnost (řada sborníků Praehistorica a Studia Mediaevalia Pragensia (prozatím je vydávání přerušeno) a řada Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque ( vydávání je přerušeno).

  • Výpůjční hodiny (v LS 2023/2024)

Pondělí   9.00-13.00, 15.30-16.30

Úterý       9.00-17.00

Středa     9.00-15.30

Čtvrtek    9.00-15.30

Pátek     ZAVŘENO

Po skončení výpůjčních hodin je možno pouze knihy vracet, takže lze ve studovně knihy studovat, pokud je na ústavu přítomen někdo ze zaměstnanců. Výpůjčky pro všechny čtenáře jsou pouze přísně prezenční.

Ústav pro archeologii má k dispozici studovnu s 15 místy, kde jsou umístěny počítače s připojením na internet.

  • Citace, citační norma

V české archeologii, stejně jako v řadě jiných oborů, se citování podle normy nepoužívá. Oborovým citačním standardem (neurčí-li redaktor publikace jinak) je citování v Archeologických rozhledech, popřípadě v nové řadě „Pravěku.“

Bibliografická citace, technické normy úpravy textu

Metody citování literatury
(podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2)

Projekt bibliografické citace
(umožňuje v sekci generátor – moduly po předchozím vložení údajů o publikaci, článku atd. vygenerovat přesné znění citace podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2)

Centrální katalog (discovery systém UKAŽ)

Jak funguje UKAŽ?

UKAŽ („centrální vyhledávač Univerzity Karlovy od A do Ž“) umožňuje prohledávat současně tištěné, digitalizované a elektronické informační zdroje dostupné na Univerzitě Karlově.

Z jednoho místa můžete snadno vyhledávat knihy, články, časopisy, vysokoškolské práce, konferenční materiály atd. nutné ke studiu či vědecké práci. Po přihlášení univerzitními údaji (jsou shodné s těmi do Studentského informačního systému) se dostanete k plným textům dokumentů.

Vše o UKAŽ najdete na webu Ústřední knihovny UK

 

UKAŽ kromě vyhledávání informačních zdrojů mj. umožniť:

  • Zobrazit si své výpůjčky
  • Zadat si rezervaci (požadavek) na dokument (rozpůjčovaný / ze skladu)
  • Ukládat si vyhledané záznamy do Oblíbených
  • Vyexportovat si údaje o dokumentu do citačního manažeru nebo poslat na e-mail
  • Ověřit si dostupnost elektronického časopisu nebo knihy na UK
  • Zde najdete návody pro uživatele

Elektronické informační zdroje (EIZ)

Digitální knihovna KRAMERIUS

Karlsruher Virtueller Katalog KVK

Absolventi a závěrečné práce Masarykovy univerzity on-line– databáze závěrečných prací (plné verze)

Elektronická knihovna časopisů archeologie

Journal Storage

Elektronische Zeitschrift Universitäts Bibliothek Heidelberg

BibScout – Bibliotheksservice Zentrum Baden-Württemberg

Virtuelle Fachbibliothek Ethnologie

Antropologický slovník – zdarma přístupná databáze Přírodovědecké fakulty MU v Brně

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (Český statistický úřad)

Wiley online library

Knihovna FF UK

Knihovny UK

Národní knihovna ČR

Knihovna AV ČR 

Knihovna AÚ AV ČR v Praze

Knihovna UPM / Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze – Oborový katalog ART (umění a architektura)

 

  • Online časopisy

Acta musealia (ISSN 0862-8548)

Slovenská archeológia (ISSN 2585-9145 – online)

 

 

 

 

Úvod > Ústav > Knihovna