Knihovna

Nesmrtelnost literatury je velmi abstraktní pojem a nazývá se knihovna (Octavio Paz)
Knihovnice/správce webu, Facebooku a Instagramu :

Ing. Renata Šmidtová

  • Knihovní fond

Knihovna je budovaná od roku 1904. Má v současné době více jak 25.000 svazků (včetně všech základních evropsky důležitých řad časopisů). Doplňování knihovny prostřednictvím výměny usnadňuje vlastní ediční činnost (řada sborníků Praehistorica a Mediaevalia Pragensia (prozatím je vydávání přerušeno) a řada Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque ( vydávání je přerušeno).

  • Výpůjční hodiny

Pondělí   9.00-15.30

Úterý     9.00-15.30

Středa    9.00-15.30

Čtvrtek   9.00-15.30

Pátek     9.00-14.00

Mimo výpůjční hodiny je možno pouze knihy vracet. Výpůjčky pro všechny čtenáře jsou pouze přísně prezenční.

Ústav pro archeologii má k dispozici studovnu s 15 místy, kde jsou umístěny počítače s připojením na internet.

  • Citace, citační norma

V české archeologii, stejně jako v řadě jiných oborů, se citování podle normy nepoužívá. Oborovým citačním standardem (neurčí-li redaktor publikace jinak) je citování v Archeologických rozhledech, popřípadě v nové řadě „Pravěku.“

Bibliografická citace, technické normy úpravy textu

Metody citování literatury
(podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2)

Projekt bibliografické citace
(umožňuje v sekci generátor – moduly po předchozím vložení údajů o publikaci, článku atd. vygenerovat přesné znění citace podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2)

  • Katalogy a databáze

Online katalog (pro práci s online katalogem a čtenářským kontem jsou k dispozici návody)

Online katalog je průběžně doplňovaný. Pro vyhledávání knih našeho ústavu musíte prohlížet záznamy Filozofické fakulty. Katalogizace (původně systém Tinlib, nyní Aleph) začala v roce 1995, starší fond tedy ještě není zcela zpracován. V případě, že vámi hledanou knihu v katalogu nenaleznete, neváhejte se obrátit na knihovnici buď osobně, telefonicky (221 619 736) nebo e-mailem. V knihovně byl do června roku 2015 doplňován také lístkový katalog. Od července roku 2015

Moderní vyhledávač informačních zdrojů Ukaž (oficiální podtitul zní: Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž).

 

Portál elektronických informačních zdrojů/eResources Portal – databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům).

NDK-COVID lze vstupovat z adresy https://ndk.cz/podminky-zpristupneni po přihlášení univerzitním účtem prostřednictvím brány eduID. Přihlašovací údaje jsou shodné s údaji pro CAS a další univerzitní elektronické služby.

Digitální univerzitní repozitář – obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze

Metalib – paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK

Elektra – elektronický portál studijních materiálů FF UK

Karlsruher Virtueller Katalog KVK

Absolventi a závěrečné práce Masarykovy univerzity on-line– databáze závěrečných prací (plné verze)

Elektronická knihovna časopisů archeologie

Journal Storage

Elektronische Zeitschrift Universitäts Bibliothek Heidelberg

BibScout – Bibliotheksservice Zentrum Baden-Württemberg

Virtuelle Fachbibliothek Ethnologie

Antropologický slovník – zdarma přístupná databáze Přírodovědecké fakulty MU v Brně

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (Český statistický úřad)

Wiley online library

Knihovna FF UK

Knihovny UK

Národní knihovna ČR

Knihovna AV ČR 

Knihovna AÚ AV ČR v Praze

Knihovna UPM / Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze – Oborový katalog ART (umění a architektura)

  • Archeologické a historické časopisy přístupné on-line na Filozofické fakultě – „full texty“ (u některých lze i vzdálený přístup, některé pouze z fakultní sítě po přihlášení)

 

Úvod > Ústav > Knihovna