Zemřela paní Dr. Karla Motyková

S hlubokou lítostí oznamujeme, že v úterý 24. října nás navždy opustila paní PhDr. Karla Motyková, DrSc., přední česká archeoložka se zaměřením na protohistorické období.

Karla Motyková se narodila 20. května 1930 v Praze. Patřila mezi první poválečnou generaci archeologů, absolventů prehistorického semináře prof. Jana Filipa na Univerzitě Karlově, kteří formovali českou archeologii po celou 2. polovinu 20. století. V letech 1953–1991 působila v tehdy nově založeném Archeologickém ústavu ČSAV, zasloužila se o hlubší poznání doby římské v Čechách, vedla klíčový systematický výzkum na keltském oppidu Závist a byla výkonnou redaktorkou Památek archeologických. Externě přednášela i na oddělení prehistorie při Katedře obecných dějin a pravěku na FF UK.  Po odchodu do důchodu nadále pracovala až do roku 2008 jako archeolog v Polabském muzeu v Poděbradech. Je autorkou ojedinělých pamětí „Dlouhý život s archeologií“ (2021).

Smuteční oznámení

Dlouhý život s archeologií | Databáze knih (databazeknih.cz) 

        

Úvod > Nástěnka > Zemřela paní Dr. Karla Motyková