Právě vyšlo…

V prestižním časopise „Journal of Acrhaeological Science“ právě vyšel článek „Neolithic long barrows were built on the margins of settlement zones as
revealed by elemental soil analysis at four sites in the Czech Republic“, který se věnuje výzkumu dlouhých neolitických mohyl v okolí vrchu Říp.

Spoluautory článku jsou také naši výzkumní a vědečtí pracovníci Dr. Martin Janovský a Dr. Laszlo Ferenczi.

Článek je výstupem tříletého projektu „Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny v okolí vrchu Říp“ financovaného GAČR, jehož řešiteli jsou Univerzita Karlova, Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.

Článek je k volnému stažení do 10. prosince 2023 https://authors.elsevier.com/a/1hyd-15SlTyzqJ

Česká televize odvysílala také dokumentární film „Domy mrtvých“ který je k shlédnutí na https://www.ceskatelevize.cz/porady/15546183560-domy-mrtvych/

 

 

Úvod > Nástěnka > Právě vyšlo…