Výběrové řízení – obor a zaměření: archeologie pravěku, období neolitu střední Evropy

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro archeologii. Obor a zaměření: archeologie pravěku, období neolitu střední Evropy. Přihlášky je nutno podat do 29. 10. 2023.

Více informací najdete na webu FF UK.

Úvod > Nástěnka > Výběrové řízení – obor a zaměření: archeologie pravěku, období neolitu střední Evropy