Pozvánka na cyklus přednášek

  •  čtvrtek 21. září 2023 od 17.00 hod
Přednášející: Milena Bravermanová, Helena Březinová a Jana Bureš Víchová
Přednáška: „Textilie z archeologických výzkumů na Pražském hradě I.“
Přednáška se uskuteční v prostorách Nejvyššího purkrabství (vstup ze Zlaté uličky)- vstupné 100,- Kč https://1url.cz/3uo6z

  • 5. října 2023 od 14:30 hod
Helena Březinová – Milena Bravermanová – Jana Bureš Víchová
(Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)
„Textilie z archeologických výzkumů na Pražském hradě. Památky po českých panovnících, jejich rodinných příslušnících, světcích a církevních hodnostářích“
Přednáška představí středověké a raně novověké textilie, které se zachovaly v různých archeologických nálezových situacích na Pražském hradě a jsou jedinečným souborem luxusních předmětů dokládajících vysokou úroveň dobové textilní produkce. Textilie byly vyzvednuty většinou v průběhu 20. století a pocházejí z několika objektů – kostela Panny Marie, baziliky sv. Jiří, katedrály sv. Víta, kostela Všech svatých a studny v jeho blízkosti. Jsou datovány do širokého časového období od 10. do 18. století.
Přednáška je uspořádána k příležitosti vydání česko-anglické stejnojmenné monografie, která je určena jak odborníkům a institucím zabývajícím se historickým textilem, tak zájemcům z širší veřejnosti. Jejím prostřednictvím se mohou seznámit s nejvýznamnější sbírkou archeologických textilií v České republice,
která je spojena se skutečnými historickými osobnostmi.
Přednáška proběhne hybridně, a to fyzicky v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha a současně virtuálně prostřednictvím platformy Zoom Join Zoom Meeting
Meeting ID: 991 4485 1565
Passcode: 794483

  •  čtvrtek 19. října 2023 od 17.00 hod
Přednášející: Milena Bravermanová, Helena Březinová a Jana Bureš Víchová
Přednáška: „Textilie z archeologických výzkumů na Pražském hradě II.“
Přednáška se uskuteční v prostorách Nejvyššího purkrabství (vstup ze Zlaté uličky)- vstupné 100,- Kč https://1url.cz/3uo6r

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na cyklus přednášek