Pozvánka na konferenci Archeologie barbarů 2023

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.,Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Nitra,
Katedra archeologie Univerzity Hradec Králové, a Numismatické oddělení Národního muzea, Praha si vás dovolují pozvat na
XVIII. PROTOHISTORICKOU KONFERENCI ARCHEOLOGIE BARBARŮ 2023: ELITY A PRESTIŽNÍ ARTEFAKTY VE STŘEDOEVROPSKÉM BARBARIKU
(sídelně-geografické, nálezové, kulturní, chronologické, technologické, sociální a historické kontexty), která se bude konat v Brně ve dnech 25.–28. 10. 2023.

Pozvánka ke stažení.

Přihláška

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na konferenci Archeologie barbarů 2023