Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové !

Po roce opět se na Vás obracíme s výzvou k aktivní účasti na jarním informačním kolokviu „Archeologické výzkumy v Čechách 2022“, které se bude konat v obvyklém termínu počátkem dubna, a to v úterý 4. a ve středu 5. dubna 2023 v Národním muzeu (v historické budově, sál 102).

Jako obvykle budou vítány zejména příspěvky o výsledcích terénních průzkumů a výzkumů, ale i sdělení s nimi přímo souvisící – např. výsledky spolupráce archeologie a přírodních věd.

Podmínkou účasti je

 1/   zaslání přihlášky k účasti, která bude obsahovat:  a/ jméno přednášejícího,  b/ název přednášky (pokud možno stručný),  c/ dobu či kulturu, které se referát bude týkat (pokud to nevyplývá z názvu), a to nejpozději  do 31. ledna 2023;

 2/   zaslání stručného shrnutí Vašeho příspěvku (v rozsahu 0,5 – 2 normostran), které bude otištěno ve sborníku z kolokvia, vydaném v Supplementech Zpráv ČAS na podzim 2010. Toto shrnutí, které může být provázeno 1-2 kreslenými (ne fotografickými) ilustracemi v přiměřené kvalitě, zašlete bezpodmínečně nejpozději do 31. března 2023.

Obě zásilky posílejte elektronickou poštou na adresu zuzana.blahova@ ff.cuni.cz.

Prosíme, abyste si uvedená data zapsali do kalendáře: vzhledem k tomu, že po uzávěrce termínu /1/ se tiskne pozvánka, která se expeduje s jarní zásilkou Zpráv v březnu, přihlášky došlé po termínu nemohou být zařazeny do programu! Po opětovných špatných zkušenostech se sestavováním sborníku však upozorňujeme, že do programu nebudou zařazeny ani ty ohlášené příspěvky, k nimž nebude v termínu /2/ dodán souhrn.

Vzhledem k omezeným časovým možnostem nemůže referát věnovaný jedné výzkumné akci přesáhnout 10 min.! Pouze souhrnný referát o činnosti celé instituce, tj. o více akcích, může být delší, je však třeba na takovou výjimku upozornit pořadatele, který s ní podle možnosti bude v programu počítat.

 

S nadějí na hojnou aktivní účast a s přáním všeho nejlepšího do nového roku

 

Praha,  7. ledna 2023                                                     PhDr. K. Sklenář, DrSc., předseda ČAS  

Úvod > Pozvánky > Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2022