Konference IMAGINACE – INSPIRACE – INTERPRETACE (Call for papers)

Katolická teologická fakulta UK zve studenty na mezinárodní doktorandskou konferenci IMAGINACE – INSPIRACE – INTERPRETACE.
Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, ale zvláště přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací nebo jinak tematicky zaměřené odborné práce, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.
Téma je zvoleno velmi široce tak, aby mohlo zaujmout, co nejširší spektrum studentů humanitních oborů. Jednacím jazykem je angličtina.
Všechny informace včetně přihlášky najdete na webu https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2668.html
Úvod > Nástěnka > Konference IMAGINACE – INSPIRACE – INTERPRETACE (Call for papers)