Rozvrh na ZS 2022/2023

Rozvrh na ZS 2022/2023 byl zveřejněný na rozvrhovém portálu FF UK a také zde na ústavním webu v sekci „Studium – rozvrh“. Prosíme, sledujte také poznámky k rozvrhu (v sekci „rozvrh“), průběžně může docházet ke změnám v rozvrhu (posunutí výuky, změny učeben, termíny blokové výuky atd.).

Při tvorbě vašeho rozvrhu se vždy řiďte studijními plány s přihlédnutím na doporučený zápis předmětů pro jednotlivé ročníky v poznámkách k rozvrhu ( některé předměty jsou vyučovány 1x za dva roky).

Zápis předmětů do SIS (pro zimní semestr) bude zahájený 23. 9. 2022 (7:00) a skončí 14. 10. 2022 (23:59).

V případě nejasností se obracejte e-mailem na tajemnici ústavu Ing. Renata Šmidtovou nebo na jednotlivé vyučující.

Na začátku semestru (termín bude oznámený zde na webu a e-mailem) proběhne informační schůzka pro nové i stávající studenty, kde budou zodpovězeny všechny dotazy týkající se rozvrhu a zápisu předmětů.

Úvod > Nástěnka > Rozvrh na ZS 2022/2023