Letní studentská praxe

Studenti 1. a 2. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Archeologie pravěku a středověku se právě v těchto dnech účastní pod vedením Dr. Ivo Štefana a Dr. Jana Hasila již sedmé archeologické letní praxe na raně středověkém opevněném hradišti v Praze-Vinoři.

Úvod > Nástěnka > Letní studentská praxe