Státní závěrečné zkoušky – září 2022 (aktualizace 28.7.2022)

Pozor, bakalářské a magisterské státnice proběhnou v jednom termínu, a to 6. září. Upravuje se tedy i termín vložení diplomových prací, které musí být v SISu vloženy nejpozději 9. srpna 2022, stejně jako tomu je u prací bakalářských. Všechny další informace ohledně státních závěrečných zkoušek včetně všech termínů najdete v sekci „studium – závěrečné práce a zkoušky„.

Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky – září 2022 (aktualizace 28.7.2022)