Cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám týkajícím se ochrany archeologického kulturního dědictví v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Archeologickými ústavy AV ČR, a dalšími subjekty pořádají cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám týkajícím se ochrany archeologického kulturního dědictví v České republice. První z nich proběhne 13. září 2022 od 10.00 hodin v Konírně Nostického paláce v Praze (ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR). Bude věnován nelegálním archeologickým nálezům, detektoringu a možnostem spolupráce s hledači (program pod tímto odkazem). 

Seminář je určen odborné veřejnosti a účast je zdarma. Je však třeba vyplnit online přihlášku nejpozději do 31. srpna 2022 a počet míst je omezen (max. 60 osob). Do přihlášky můžete uvést konkrétní otázky, ty budou předány lektorům semináře a stanou se také podkladem pro diskusi. Více na http://www.cz-museums.cz. Přihlášení obdrží  e-mailem program a organizační pokyny.

Úvod > Nástěnka > Cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám týkajícím se ochrany archeologického kulturního dědictví v České republice