PhDr. Pavel Sankot

Pavel Sankot při celoživotním zaměstnání na muzejních pracovištích (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Národní muzeum) věnuje pozornost stavu a zachování muzejního sbírkového fondu, zejména se zaměřením na laténskou kulturu. Toto téma řeší i v rámci opětovného zahájení doktorského studia s tématem doktorské dizertace: „Sociální a ekonomický potenciál plochých laténských pohřebišť 4. – 3. století př. Kr. ve středních Čechách“ s cílem zpřístupnění rozsáhlého a dosud z větší části nezpracovaného nálezového fondu. Tím navazuje na minulé studium v letech 2011 – 2019, při kterém byl řešen i Grantový úkol UK č. 564512 s tímto tématem.

Při systematickém dokumentování laténských nálezů v muzejních sbírkách se snaží prosazovat v rámci současných možností používání nových dokumentačních metod v rámci jejich konzervace, zejména v oblasti tomografického výzkumu železné industrie. Práci se sbírkami a publikační činnost doprovází i organizace výstavních projektů (Keltové ve středních Čechách. Středočeské museum Roztoky 1979, Skalní umění ve Val Camonica. Středočeské museum Roztoky 1984, Cesta pravěkem k českému státu (stálá expozice v letech 1998 – 2002), Středočeské museum Roztoky 1998, Trésors des femmes. A la découverte de la femme celtique, Musée de Bibracte 2006, Alltag und Pracht, Archäologiepark Wederath-Belginum 2007, Poklady keltských žen, Národní muzeum, Praha 2007, Keltové, Národní muzeum, Praha 2018-2019).

Z prozatím publikovaných 146 článků a studií jsou některé jeho publikační výstupy posledních let uvedeny na Academia.edu.

Z těch významnějších zde uvádí:

Valentová, J. –  Sankot, P. 2012: Das latènezeitliches Gräberfeld in Kutná Hora-Karlov (okr. Kutná Hora), Mittelböhmen, Tschechische Republik. Eine Rettungsgrabung aus den Jahren 1988-1989,  Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz 58, 2011, 279-401.

Sankot, P. 2013 : Burial in LT B-C1. In: Venclová, N. (ed.) et al., The prehistory of Bohemia 6. The Late Iron Age – The La Tène Period. Praha, 88-96.

Sankot, P. 2014: Der Donauraum und Böhmen im dritten Jahrhundert vor Christus – Podunají a Čechy v 3. století př. Kr. In: Čižmářová, J., Venclová, N., Březinová, G. (eds.): Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno, 255-271.

Limburský, P. – Sankot, P. – Březinová, H.  – Likovský, J. 2015: Laténské pohřebiště v pískovnách u Vliněvsi, okr. Mělník. Památky archeologické CVI, 181-246.

Sankot, P. – Fořt, M. – Vopálenský, M. – Kumpová, I. – Vavřík, D. 2017: Výsledky nového průzkumu časně laténských mečů z Chlumu u Rokycan a z Vlčí, okr.  Plzeň-jih. Archeologie západních Čech 12, 93-102.

Sankot, P. 2018: Vojenská společnost, Pohřbívání ve 4. století až 3. století př. Kr., Kovolitectví a šperkařství. In: Militký, J. – Kysela, J. – Tisucká, M. (eds.), Keltové. Čechy v 8. – 1. století před Kristem. Praha, 74-79, 104-114, 217-229.

 

Úvod > PhDr. Pavel Sankot