Mgr. Zdeněk Beneš

2003-2006 bakalářské studium na Ústavu archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita Brně
2006-2009 magisterské studium na tehdejším Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou (dnes Ústav pro archeologii), Univerzita Karlova
2008 studijní stáž na Instytutu archeologii Jagellonské univerzity v Krakově
2010 studijní stáž na katedře Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Od roku 2012 pracuje jako archeolog na Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, pracovním regionem je okres Kolín.
Od akademického roku 2013/2014 vede přednášky o době římské a stěhování národů pro bakalářský cyklus na Ústavu pro archeologii FF UK; od letního semestru 2013/2014 podíl a postupně úplné převzetí semináře pro mladší pravěk (doba římská a doba stěhování národů); od akademického roku 2019/2020 se podílí na vedení společného pravěkého semináře.
V současné době je postgraduálním studentem s tématem dizertační práce Mlékojedy ­– germánské sídliště z počátku doby římské (školitel doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.; posléze doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.)
V letech 2015-2016 nositel Gerhard Bersu Stipendium na projekt disertační práce pod názvem „Mlékojedy – eine Siedlung der frühen RKZ in Mittelböhmen. Eine Studie zum Beginn der germanischen Besiedlung in Böhmen“
V letech 2021-2022 nositel grantu GAUK na téma „Produkce keramiky na počátku doby římské v Čechách“
Ve svém studiu se zaměřuje na různé otázky sídlištní archeologie doby římské v Čechách, regionálně především pak regiony Kolínska, Nymburska a Mělnicka, tematicky pak keramikou a drobnými kovovými nálezy. Specificky se však věnuje především archeologii konce doby laténské a počátku doby římské, kulturní proměně a hmotné kultuře tohoto období ve střední Evropě.

Profil na Academia.edu

Úvod > Mgr. Zdeněk Beneš