Mgr. Jan Volf

Jan Volf vystudoval v letech 2013 – 2020 bakalářský i magisterský studijní program Archeologie pravěku a středověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav pro archeologii). Od roku 2020 studuje na FF UK doktorský studijní program Archeologie pravěku a středověku, téma dizertační práce je Podoba výroby, distribuce a variant keramiky v závěru doby laténské.

Odborné zaměření: závěr doby laténské, doba římská a možnosti využití keramiky při studiu organizace společnosti.

Grantové projekty
2020 – dosud: Analýza keramiky ze závěru doby laténské jako zdroj pro poznání proměny společnosti a charakteru dálkových kontaktů

Studijní cesty

Studijní pobyt v rámci programu Erasmus+: Rakousko, Universität Wien, Urgeschichte und Historische Archäologie, 3.9. 2018 až 1.2. 2019.

Publikační činnost

Volf, J. 2018: Žárové hroby z mladší doby římské ze dvora cukrovaru v Plaňanech, okr. Kolín. Archeologie ve středních Čechách 22, 139-159.

Vích, D. – Jílek, J. – Volf, J. – Šída, P. – Holub, M. – Novák, J – Biborski, M. J. – Biborski M. R. – Horník, P. – Militký, J. 2019: Sídliště doby římské v Cerekvici nad Loučnou, Archeologie východních Čech 18, 75-204.

Úvod > Mgr. Jan Volf