Mgr. Jan Eigner

Odborné zájmy: období pozdního paleolitu a mezolitu, kamenné industrie
Téma dizertační práce: Paleolitické a mezolitické osídlení horního Poohří
Řešené projekty: Možnosti studia mezolitického osídlení Karlovarska, Grantová agentura UK 2016–2017; Nové impulzy k poznání pozdního paleolitu a mezolitu severozápadních Čech, interní grant Národního muzea 2019–2020.

Vybrané publikace:
Eigner, J. – Bartík, J. – Petr, L. 2015: Předneolitické osídlení horního Pojihlaví. K nálezovému potenciálu Českomoravské vrchoviny, Acta Musei Moraviae-Scientiae sociales 100/1, 33–95.

Eigner, J. – Bartík, J. 2016: Der Erkenntnisstand des Mesolithikums in Mähren. In: Gerken, K. – Gross, D. – Hesse, S. (Hrsg.), Neue Forschungen zum Mesolithikum. Archäologische Berichte des Landkreises Rotenburg (Wümme), Band 20. Oldenburg, 69–90.

Eigner, J. – Dobeš, M. – Přichystal, A. 2017: Časný a starší eneolit Kadaňska a horního Poohří pohledem kamenné industrie. Archeologie ve středních Čechách 22, 577–615.

Eigner, J. – Prekop, F. 2018: Dvory 1 a Rybáře 2. Dvě mezolitické lokality na Karlovarsku. Archeologie západních Čech 9/1, 7–28.

Eigner, J. – Lička, M. – Přichystal, A. – Vencl, S. – Žák, K. 2020: Výzkum gravettského a neolitického sídliště v Řevnicích, okr. Praha-západ. Archeologie ve středních Čechách 24, 33–63.

Kapustka, K. – Eigner, J. – Parkman, M. – Řezáč, M. – Přichystal, A. – Pokorný, P. – Lisá, L. – Ptáková, M. – Světlík, I. – Kočárová, R. – Metlička, M. – Koštová, N. 2020: Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace. Památky archeologické 111, 5–59.

Profil na Academia.edu

Úvod > Mgr. Jan Eigner