Archiv

Konference

Archeologie a veřejnost 6/2012 (Mělník, 7. – 9.11. 2012) – Sborník Veřejná archeologie 4. Praha 2013 – fotogalerie.

Neolitizace aneb setkání generací (Praha, 13.-14. 3. 2014) – publikace Neolitizace aneb setkání generací, Praha 2014 – fotogalerie – zpráva z konference na webu Neolitické skupiny.

Týden diverzity – Konference Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě, sekce „work in progress“, FF UK, Praha 12. 4. 2017.

  • přednáška Migrace lidí, migrace věcí, migrace idejí. Možnosti archeologického poznání mezilidských kontaktů v pravěku a raném středověku.

Archeologie a veřejnost 9/2017 (Praha, 1.-3. 11. 2017)

Pracovní setkání

Otázky neolitu a eneolitu našich zemí – 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu (nejen) Čech, Moravy a Slezska Mělník, 28.9. – 1.10. 2009) – fotogalerie. Sborník z pracovního setkání vyšel v roce 2011 rámci řady Praehistorica jako sv. 29.

Kulaté stoly
Přednášky hostů
Slavnostní přednášky
Workshopy

Výroba pravěkých plastik – 4. února 2016

Karetkování 1,2 – 3. a 8. března 2016

O možnostech experimentu v archeologii – 5. květen 2016

Spřádání vlny a lnu na ručním vřertánku – 4. dubna 2018

Navázaní osnovy na tkalcovský stav – 18. dubna 2018

Tkaní na vertikálním tkalcovském stavu – 26. dubna 2018

Akce pro veřejnost

Mezinárodní den archeologie 2014
Dětská univerzita „Hledá se Sofie“ 2014
Mezinárodní den archeologie 2015 – v sobotu 17. října 2015 v České republice úspěšně proběhl 2. ročník Mezinárodního dne archeologie. Všechny informace o MDA najdete na webu Mezinárodní den archeologie nebo na FB stránce MDA.
Dětská univerzita 2015
Mezinárodní den archeologie 2016
Dolnobřežanské archeostřípky
Mezinárodní den archeologie 2018 (fotogalerie) a propagační video
Mezinárodní den archeologie 2019

Úvod > Archiv