Pozvánka na studentskou konferenci

Spolek Archeoffuk sdružující studenty Ústavu pro archeologii a Ústavu pro klasickou archeologii FF UK vás zve na studentskou konferenci, která se bude konat 16.12. 2023 v prostorách ZŠW v Jinonicích, adresa Mezi Rolemi 34/8.Konference není konkrétněji tematicky laděná, příspěvky mohou být z celého spektra archeologie a příbuzných oborů. Rádi uvítáme studenty, doktorandy, absolventy i poučenou veřejnost jak s příspěvkem tak bez něj. Přijďte se podívat, bude to stát za to. Konference se koná s podporou Ústavu pro archeologii FFUK. Přihlaste se prosím přes formulář, i když se nebudete účastnit s příspěvkem (počet účastníků potřebujeme znát z důvodu objednání  jídla a kapacity přednáškové místnosti).Předběžný program:16.12.202310:00 – Dopolední blok přenášek12:00 – Obědová pauza13:30 – Odpolední blok přednášek17:30 – Zakončení konference18:00 – Večeře a večerní posezení17.12.20238:30 – Snídaně9:00 – Archeologická vycházka/exkurze po Praze13:00 – Oběd14:00 – Poobědové posezení v některé z pražských hospodPříspěvky by měly být v délce do 15 minut v českém nebo i anglickém jazyce.Účast je pro všechny přijíždějící zdarma, rádi vás u nás uvidíme.Přespolní účastníky jsme schopni ubytovat (možnost dále v přihlášce).Formulář lze po vyplnění upravovat, definitivní uzavření přihlášek do 1.12.2023, potom se lze přihlásit jen po domluvě e-mailem.Kontakt na organizaci archeoffuk@gmail.coms pozdravemKryštof Seleši

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na studentskou konferenci