Studenti a pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v prestižní soutěži o Cenu Jana Rulfa

V prostorách Archeologického ústavu AV ČR byly ve čtvrtek 29.6. 2023 slavnostně předány Ceny Jana Rulfa pro nejlepší práce v oboru archeologie. 
V kategorii magisterských a bakalářských prací se umístili dva studenti Ústavu pro archeologii, a to na 2. místě Daniel Pilař za magisterskou práci Neolitické objekty. Analýza formativních procesů na sídlišti LnK v Bylanech a na 3. místě Samuel Kertés za bakalářskou práci Analýza stravy bojovnických hrobov doby laténskej na základe stabilních izotopov uhlíka a dusíka (δ13C, δ15N).
V tzv. hlavní Kategorii publikovaných a doktorských prací získala 3. místo postdoktorandka a výzkumná pracovnice Ústavu pro archeologii Mária Vargha za monografii Modelling Christianisation. A Geospatial Analysis of the Archaeological Data on the Rural Church Network of Hungary in the 11th – 12th Centuries (Archaeopress, Oxford).
Více o Ceně Jana Rulfa najdete na webu AÚ AV ČR Praha a reportáž ze slavnostního předání v Aktualitách webu AÚ AV ČR Praha.
Foto: ARÚ Praha
Úvod > Nástěnka > Studenti a pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v prestižní soutěži o Cenu Jana Rulfa