Dodatečné přijímací řízení

V rámci dodatečného přijímacího řízení na FF UK si můžete až do 12. 8. podat přihlášku také na obor Archeologie pravěku a středověku. Přijímací zkoušky se budou konat na přelomu srpna a září.

Více informací

Nová kniha

Kniha „Krajina středověké Prahy“ nabízí soubor studií archeologů, historiků a přírodovědců, zkoumajících různé aspekty proměn „krajiny středověké Prahy“ od počátků raného středověku až do 15. století. Editory a také autory některých kapitol knihy jsou prof. Jan Klápště, doc. Tomáš Klír a dr. Ivo Štefan z Ústavu pro archeologii FF UK. Publikaci vydalo nakladatelství Academia.

Více informací

Poznámky k rozvrhu

Sledujte pravidelně sekci Studium – Rozvrh na LS 2023/2024 a poznámky k rozvrhu, najdete zde všechny informace o změnách v rozvrhu, posunu nebo zrušení výuky atd.

Více informací

Ruralia

RURALIA is an international association for the archaeology of medieval and post-medieval settlement and rural life.

It provides a conference of current research questions in rural archaeology from most participating European countries to strengthen the exchange of knowledge in, and the development of, archaeologically comparable studies, and to make archaeological results available to other disciplines.

Více informací