Pozvánka na přednášku „Resurrecting history. Archaeology of Easter in Jerusalem“

Přednášku o archeologii Jeruzaléma pronese pan Bruno Soltic (Lipscomb University) v učebně CM204 (Ústav pro archeologii FF UK, Celetná 20, Praha 1) od 11.00 hod.

Více informací

Dodatečné přijímací řízení

V rámci dodatečného přijímacího řízení na FF UK si můžete až do 12. 8. podat přihlášku také na obor Archeologie pravěku a středověku. Přijímací zkoušky se budou konat na přelomu srpna a září.

Více informací

Ruralia

RURALIA is an international association for the archaeology of medieval and post-medieval settlement and rural life.

It provides a conference of current research questions in rural archaeology from most participating European countries to strengthen the exchange of knowledge in, and the development of, archaeologically comparable studies, and to make archaeological results available to other disciplines.

Více informací