Termíny SZK

Podzimní období 2020/2021

Státní závěrečné zkoušky (BZK i SZZK) budou probíhat na Ústavu pro archeologii  ve středu 1. září  2021 v Celetné 20 v místnosti č. 211. Od 9.00 do 12.00 proběhnou BZK, od 13.00 do 15.00 SZZK.

Termín pro závazné přihlášení byl stanoven do 13. července 2021. Přihláška k SZK je závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze „rozmyslet“ a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné omluvě bude předán a přijat předsedou komise).

Kontrola plnění povinností k BZK/Uzavření studia do 13. srpna. 2021, k SZZK do 19. srpna 2021.

Práce odevzdejte do SIS nejpozději 11. srpna 2021. Jedno pare (stačí i v kroužkové vazbě) prosíme odevzdat při obhajobě.

Posudky budou v SIS k dispozici nejpozději 27. srpna 2021. Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž
student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.

SZK proběhnou prezenční formou. Případná distanční forma bude individuálně možná pouze ve vážných odůvodněných případech na základě žádosti studenta a pouze se souhlasem základní součásti.

Úvod > Termíny SZK