Termíny SZK (aktualizace 19.12.2022)

Zimní 2022/2023

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v těchto termínech:

  • BZK i SZZK proběhnou 1. února 2023

Termín pro závazné přihlášení byl stanoven do 7. prosince 2022.  Přihláška k SZK je závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze „rozmyslet“ a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné omluvě bude předán a přijat předsedou komise).

Kontrola plnění povinností k uzavření studia je pro Bc. i NMgr. studium stanovena na 11. ledna 2023.

Práce musí být v SIS elektronicky odevzdané nejpozději čtyři týdny před konáním obhajoby, tzn. nejpozději  4. ledna 2023. V tištěné podobě pak jedno pare (stačí i v kroužkové vazbě) prosíme odevzdat při obhajobě.

Posudky budou v SIS k dispozici nejpozději pět dní před obhajobou, tzn. 27. ledna 2023. Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.

SZK proběhnou prezenční formou.

Úvod > Termíny SZK (aktualizace 19.12.2022)