Termíny SZK (aktualizace 23.6. 2023)

Zářijový termín 2022/2023

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v těchto termínech:

  • BZK i SZZK proběhnou v pátek 1. září 2023.
  • Termín pro závazné přihlášení byl stanoven do 12. července 2023.  
  • Kontrola plnění povinností k uzavření studia je pro Bc. i NMgr. studium stanovena na 17. srpna 2023.
  • Práce musí být v SIS elektronicky odevzdané nejpozději čtyři týdny před konáním obhajoby, tedy 4. srpna 2023. V tištěné podobě pak jedno pare (stačí i v kroužkové vazbě) prosíme přinést k obhajobě, po obhájení vám bude práce vrácena.
  • Posudky budou v SIS k dispozici nejpozději pět dní před obhajobou, tedy 27. srpna 2023. Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.

SZK proběhnou prezenční formou.

Úvod > Termíny SZK (aktualizace 23.6. 2023)