PhDr. David Vích

David Vích je archeologem Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

Oblastí jeho zájmu je pomezí východních Čech a severozápadní Moravy, povrchová prospekce, zaniklé komunikace, problematika detektorů kovů.

Téma práce dizertační práce: Bronzová industrie mladší a pozdní doby bronzové z ornice na pomezí východních Čech a severozápadní Moravy.

Bibliografie

Profil na Academia.edu

Úvod > PhDr. David Vích