Mgr. Zora Bielichová

Zora Bielichová pracuje na pozici archeobiologa na Archeologickém ústavu Slovenské akademie věd v Nitře. Vystudovala biologii a antropologii na Přírodovědecké fakultě UK v Bratislavě. Její odborná činnost sa zaměřuje na studium vztahů člověka a zvířat v kontextu archeozoologických nálezů, především z doby železné, římské a ze středověku. Zkušenosti v oboru získávala postupně v rámci studijních pobytů a projektů pod vedením renomovaných archeozoologů včetně Mariána Fabiše, Hans-Petra Uerpmanna, Lászla Bartosiewicze nebo Marka Beecha, a dále prostřednictvím pravidelných vědeckých setkání organizovaných mezinárodní archeozoologickou společností ICAZ, které je členkou. Zúčastnila sa na výzkumných projektech v turecké Tróji (antické osídlení, projekt Troia), na řeckém ostrově Samothráké (pravěké sídliště, projekt Archeological Museum of Komotini a ASCSA Athens) a na ostrově Failaka v Kuvajtě (pravěké osídlení slovensko-kuvajtská mise KSAM). V roce 2006 založila na domovském pracovišti archeozoologickou laboratoř, buduje referenční sbírku, přednáší a publikuje (academia.edu). Při výzkumu spolupracuje s domácími a zahraničními vědeckými institucemi. Tématem její dizertační práce je Chov zvířat, lovectví a rybolov v raném středověku ve světle archeozoologických nálezů z lokality Bajč. Systematicky zkoumaná poloha poskytuje doposud jeden z nejbohatších archeologických fondů pro výzkum raně středověkých sídel a vesnického způsobu života na jihozápadním Slovensku v období raného středověku (7. – 11. stol. n. l.).

Profil na Academia.edu.

Úvod > Mgr. Zora Bielichová