Mgr. Petra Schindlerová

Petra Schindlerová absolvovala bakalářské studium na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde se věnovala naběračkám kultury s moravskou malovanou keramikou na lokalitě v Těšeticích-Kyjovicích. V rámci diplomové práce na Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Karlovy univerzity zpracovala osídlení kultury s lineární keramikou na lokalitě v Praze-Liboci v prostoru bývalého Šestákova statku reprezentované deseti dlouhými domy datovanými převážně na závěr starého stupně. Kromě sídelních aktivit prvních zemědělských kultury bylo zachyceno třináct staroneolitických kostrových hrobů. Dizertační práce představuje rozšíření předchozího tématu a soustředí se především na zpracování nepublikovaných neolitických lokalit se zaměřením na strukturu neolitického osídlení v Litovicko-Šáreckém povodí z pohledu využívání exotické suroviny pro výrobu štípané industrie, zachycené sociokulturní architektury, rozsahu pohřebních aktivit v závislosti na dlouhodobém trvání osídlení. V současné době pracuje v Muzeu hlavního města Prahy, kde se kromě neolitického osídlení věnuje databázovým a geografickým informačním systémům.

Profil na Academia.edu

Úvod > Mgr. Petra Schindlerová