Mgr. Olga Trojánková

Oblast výzkumu

Archeozoologie; výzkum fauny v kontextu středověkých centrálních sídel a vrcholně středověkých měst; management chovu hospodářských zvířat; aplikace geochemických metod (analýza stabilních izotopů C, N) na osteologickém materiálu při řešení otázek týkajících se výživy zvířat a jejich vztahu k člověku a ke krajině v pravěku i ve středověku.

Téma dizertační práce: Archeozoologie středověké Prahy (školitelka Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.)

Řešené grantové projekty

GAUK (208217), 2017-2019: Zvířata ve středověké Praze: archeozoologický výzkum a analýza stabilních izotopů.

GAČR (18-10003S L. Kovačiková), 2018-2020: Zvířata ve středověkém městě. Archeozoologie a analýza stabilních izotopů.

 

Výběr z publikační činnosti

Kovačiková, L. – Trojánková, O. – Meduna, P. – Starec, P. – Burian, M. – Čiháková, J. – Frolík, J. 2019: Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze. Archeologické rozhledy 71, 529–552.

Kovačiková, L. – Trojánková, O. – Starec, P. – Meduna, P. – Limburský, P. 2020: Livestock as an indicator of socioeconomic changes in Medieval Prague. Archaeological and Anthropological Sciences 12(12). DOI 10.1007/s12520-020-01229-5.

Trojánková, O. – Kovačiková, L. – Frolík, J. – Starec, P. – Čiháková, J. 2020: Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku. Archaeologia historica 45 (1), 167–183. https://doi.org/10.5817/AH2020-1-7

Profil na Academia.edu

Úvod > Mgr. Olga Trojánková