Mgr. Martin Fajta

Martin Fajta je absolventem Univerzity Komenského v Bratislave (Bc.) a Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.). V současnosti působí v české soukromé společnosti, která se zabývá geofyzikou. Pracoval jako archeolog na Slovensku a v Německu. Ve své dizertační práci se věnuje nedestruktivnímu průzkumu na raně středověkých hradištích v Praze. Zajímá sa o nedestruktivní archeologii, možnosti využití geofyzikálních metod, archeologii středověku a montánní archeologii.

Úvod > Mgr. Martin Fajta