Mgr. Lukáš Slabý

Lukáš Slabý se zabývá především výpovědí architektury vrchnostenských sídel a hmotných pramenů pro otázky historie, stavebnictví a každodennosti na těchto objektech od středověku do raného novověku. Věnuje se též odrazu středověké architektury v romanistických reminiscencích během 19. století. Svůj zájem soustředí zejména do oblasti dolního Posázaví a Podblanicka.

Téma dizertační práce: Historie a podoba šlechtických sídel v oblasti dolního Posázaví od 12. do 16. století.

Přednášky a akce pro veřejnost

2018 Přednáška na SZ Konopiště – Přednáška k 700. výročí první písemné zmínky o Konopišti – Po stopách dochovaných gotických reliktů na zámku Konopiště
2018 Exkurze pro veřejnost, Muzeum Podblanicka – Mezinárodní den archeologie, přednáška o historii a stavební podobě hradu Stará Dubá
2018 – 2019 – Edukace pro školy, Muzeum Podblanicka
2020 – Exkurze pro veřejnost, Muzeum Podblanicka – Mezinárodní den archeologie, přednáška „Za humna Benešova“ – hrad Konopiště, hrad Kožlí
2020 – Přednáška na Univerzitě Palackého v Olomouci, Katedra historie  – Základy kastelologie a vývoj vrchnostenských sídel
2020 – Přednáška na ČVUT, Katedra architektury – Archeologický a stavebně-historický průzkum hradu Kožlí (okr. Benešov)
Úvod > Mgr. Lukáš Slabý