Mgr. Lucia Gdovinová

Téma dizertační práce: Fenomén keramiky zdobenej brázdeným vpichom a jej postavenie v starom eneolite.

Téma zahrnuje zpracování nálezového materiálu z vybraných lokalít z oblasti západního Slovenska, které byly osídlené v období starého (raného) eneolitu s kontinuálním osídlením v předcházejících, jako i následujících obdobích. Kulturní vývoj ve starém eneolitu se zaměřením na sídlištní strategii, přírodní prostředí a jeho vliv na možnosti osídlení. Změny, které nastaly na přelomu neolitu a eneolitu na našem území a jejich vliv ve společenských a ekonomických oblastech, který se přímo odrazil v materiální kultuře, v hospodářských technologiích, v budování sídlišť a v pohřebním ritu.

Zaměření: období neolitu a eneolitu ve střední Evropě a přilehlých oblastech se zaměřením na materiální kulturu a sídlištní strategii.

Publikace: Gdovinová, L. et al. 2020: Žiarový hrob lengyelskej kultúry z Gajár, poloha Stolička. In: Jelínek, P. (ed.): Čriepky. Zborník Martine Kušnírovej in memoriam. Bratislava 2020, 42-63.

Profil na Academia.edu.

Úvod > Mgr. Lucia Gdovinová