Mgr. Kateřina Volfová (Opicová)

Kateřina Volfová absolvovala bakalářské a navazující magisterské studium v oboru Pravěká a raně středověká archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 2010-2016. Od počátku studií se zabývala především archeologií středověku. Specializuje se na středověké venkovské prostředí a středověké osídlení a jeho proměny. Téma diplomové práce: Venkovská osada jako základní jednotka raně středověkého osídlení na příkladu Dřetovic (pod vedením PhDr. Naděždy Profantové, CSc.). V doktorském studiu pokračuje od roku 2017 s tématem dizertační práce Předpoklady vzniku a raný vývoj centrálních míst 13. století v Boleslavském kraji (školitel prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.).  Od roku 2013 spolupracuje s Regionálním muzeem a galerií v Jičíně, kde od roku 2016 do roku 2018 působila jako archeoložka (v současné době rodičovská dovolená). V roce 2018 se úspěšně ucházela o měsíční doktorandské stipendium na Univerzitě Vídeň.

 

 

 

Publikace

Opicová, K. – Novák, R. 2015: Raně středověké sídliště v Budčevsi, okr. Jičín, Archeologie ve středních Čechách 19, 731–749.

Opicová, K. – Novák, R. 2016: Nové hmotné doklady proměny intravilánu Úlibic (okr. Jičín) ve středověku, Archeologie východních Čech 10, 177-200.

Volfová, K. 2018: Hrnčířská pec s keramickou klenbou nalezená v Hořicích. Jičín.

Volfová, K. – Profantová, N. 2020: Sonda do agrárního osídlení dlouhého trvání. Raně středověké sídliště v Dřetovicích, okr. Kladno, Archeologie ve středních Čechách 24, 483-578.

Profil na Academia.edu

 

Úvod > Mgr. Kateřina Volfová (Opicová)