Mgr. Hana Vondrová

Hana Vondrová vystudovala bakalářský obor Pravěká a raně středověká archeologie a magisterský obor Archeologie pravěku a středověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na Přírodovědecké fakultě UK studovala magisterský obor Antropologie a genetika člověka. Ve své dizertační práci se zabývá možnostmi poznání sociálních struktur a životních podmínek raně středověkých populací na základě antropologických a archeologických dat z pohřebišť. Od roku 2018 se podílí na ústavním výzkumu v Praze – Vinoři, kde má na starosti antropologické zpracování kosterního materiálu.

Granty

Sociální struktury raně středověkých populací pohledem archeologie a antropologie, Program: Grantová agentura UK, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2019 – 31.12.2021.

Publikační činnost

Březinová, H. – Hasil, J. – Kaupová, S. – Ottenwelter, E. – Vondrová H. 2021:Bohatě vybavený pohřeb dívky H2 na hradišti v Praze-Vinoři. In: J. Klápště – T. Klír – I. Štefan, Krajina středověké Prahy, Praha (v tisku).

Štefan, I.- Stránská, P. – Vondrová, H. 2016: The archaeology of early medieval violence: the mass grave at Budec, Czech Republic. Antiquity, vol. 90, s. 759-776. ISSN 0003-598X.

Stančo, L. – Shaydullaev, S. – Bendezu – Sarmiento, J. – Pažout, A. – Vondrová, H. 2014: Kayrit burial site (south Uzbekistan): preliminary report for season 2014, Studia Hercynia XVIII/1 – 2, 31 – 42.

Přednášky a konference

21. 11. 2019 Konference Antropologie &Archeologie IV

Poster: Vondrová, H. – Vích, D. Nůžky v hrobech žen jako symbol úmrtí při porodu a v šestinedělí.

27. – 29. 6. 2019 XIV. Kolokvium „Doktorandský trojúhelník“,  Glinno.

Téma příspěvku: Early medieval mass grave at Budeč hillfort from bioarchaeological perspective.

Profil na Academia.edu

 

Úvod > Mgr. Hana Vondrová