Mgr. Filip Ondrkál

Filip Ondrkál se v současnosti zabývá výzkumnými otázkami ve vztahu k dizertační práci „Re-analýza depotových horizontů mladší a pozdní doby bronzové v Západních Karpatech„. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří studium prehistorických kovových artefaktů, relativní a absolutní chronologie evropské doby bronzové, metalografie slitin mědi a s nimi spojené analytické techniky, nebo výroba a použití zbraní doby bronzové. Absolvoval Bc. a Mgr. studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, studijní pobyt na Eberhard Karls Universität Tübingen (DE) a realizoval výzkumné aktivity v rámci grantových projektů Nová kovová depozita pozdní doby bronzové v Západních Karpatech (IgA UP v Olomouci), nebo Principal Graves at the Adriatic Coast in the Third Millennium BCE and their Relation to the Surrounding World (AC Olomouc, DAI Berlin a CKA CG Cetinje).

 

 
 
 
 
 

Významnější publikace

Ondrkál, F. et al. 2020: The Cult-Wagon of Liptovský Hrádok: First evidence of using the Urnfield cult-wagons as fat-powered lamps, Journal of Archaeological Science 34/A: Reports, 102579, New York: Elsevier.

Ondrkál, F. 2020: The Nitrianska Blatnica II hoard: The hoard horizon of Lusatian culture in the Ha C1a period in Slovakia, Praehistorische Zeitschrift 95/2, 491–521, Berlin – New York: Walter de Gryuter.

Ondrkál, F. 2018: Nové depoty mečov liptovského typu z Bošáce. In: Benediková, L. – Horňák, M. (eds.): Sídla artefakty a čas… Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika, 271–293, Nitra – Vrútky: Slovenská akadémia vied.

Profil na Academia.edu

 

Úvod > Mgr. Filip Ondrkál