Mgr. Dominika Václavíková

Dominika Václavíková se zabývá archeologií středověku. V rámci diplomových prací řešila problematiku pohřbívání na území města Olomouce v průběhu 10.–13.st. Aktuálně v rámci disertační práce se její zaměření posunulo dále do vrcholného středověku a již neřeší otázku pohřbívání ale spíše archeologii středověké vesnice. Dizertační práce nese název Tématika tržních osad se zaměřením na lokalitu „Staré Město“ u Žďáru nad Sázavou. Stále však se těžiště jejího zájmu nachází na Moravě.

Dříve pracovala jako terénní archeolog v soukromé společnosti Archaia o.p.s. Olomouc. Nyní je laborantkou v archeologické laboratoři na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde kromě základního zpracování, evidence materiálu a kresby, provádí také konzervaci předmětů. V náplni její práce je rovněž účast na letních archeologických praxích (minulý rok ZAV Nové Lauby v Ostravě pod záštitou NPÚ). Kromě zmíněných činností občasně hostuje také ve výuce ať již obecnějšího charakteru archeologické práce ( Dokumentace a evidence nálezů), tak také na výuce odbornějšího zaměření (Výběrové přednášky ze středověku).

Úvod > Mgr. Dominika Václavíková